2016 m. kovo 10 d., ketvirtadienis

"Armanjako šalis. Bastardas". VII skyriaus tęsinys. 2016-03-10- Gyvas... jūsų mylista... – Tukas laikė ant krūtinės užspaudęs ilgą, bet negilią žaizdą. Kalavijas perkirto grandininius šarvus ir šimtasiūlę (v.p.: pošarviai arba pranc. gambeson), bet kūno jau stipriai nepažeidė.

- Patrauk rankas... taip... gyvensi, seni, - pasakiau apžiūrėjęs.

Kraujo aišku pritekėjo gausokai, bet pati žaizda einanti per skersai krūtinės iki pat šonkaulių, buvo vos kelių milimetrų.

- Tu sėdėk... aš tuoj... – Patenkintas nulėkiau pasidairyti ar yra dar kas gyvas likęs.

Laidau pasireikšti bastardui ir pribaigiau du pusgyvius lankininkus. Tiesą sakant tai buvo ne žiaurumas, o malonė. Su tokiomis žaizdomis šiais laikais neišgyvena.

Po to radau dar vieną atsirėmusį į medį su strėle krūtinėje (v.p.: originale yra petys, bet pagal tokias žaizdas kaip aprašyta, turėjo būti užgautas plautis).

- Ką jūs padarėte su domininkonų prieglauda? Sakyk – ir aš tau padovanosiu greitą mirtį.

Lankininkas susiraukė, užsikosėjo, po to nubraukė kraują nuo smakro ir pridususiu, laužytu balsu prakalbo:

- Baronas įsakė... Vienuolius sukapojome visus... Su seniu pats žaidė. Bet prioras buvo kietas... Tada baronas įsakė pakarti...

- Kur tas... Simonu jį vadina. Tas, kuris mane išdavė?

- Nežinau... atrodo, pasiliko stovykloje... – Lankininkas vėl užsikosėjo.

Kraujas jau bėgo iš burnos nesustodamas.

- Tiek to... melskis.

Lankininkas pradėjo šnabždėti maldos žodžius, o po to, jausdamas savyje lengvą šleikštulį, aš atidžiai su daga perdūriau jo miego arteriją.

- Na ir vis tiktai tu išgama, Saška... – abejingai pasakiau pats sau ir dar kartą apibėgau laukymę.

Įžiūrėjau kraujo šliūžę vedančią miškan ir nuėjęs palei ją, už kokių dvidešimties metrų radau suspėjusį nušliaužti ietininką. Tai tas pats, kuriame perdūriau koją prie išvirtusio ąžuolo. Pakalbėti su juo nepavyko. Karys sugalvojo gintis kalaviju ir aš su palengvėjimu, daug negalvodamas, pribaigiau jį pakelta nuo žemės ietimi. Iš tiesų su palengvėjimu – neprireikė sužeistojo pribaiginėti.... O taip – kaip lyg ir kovoje.

Susiruošiau paimti vaistinėlę, kurią paveldėjau ir bastardo, ir pastebėjau, kad prakeikti lankininkai vis dėl to suspėjo gerokai pakenkti. Arkliukas, kurį gavau iš de Gramono, kaip išpirką už šarvus, gulėjo ant žemės su trimis strėlėmis šone ir jau spėjo išleisti visą dvasią.

Šūdžiai... tokį arklį pražudė. Po to prisiminiau, kad vis tik paveldėjau gerą dešimtį arklių ir kiek atšalau. Bet vis tiek gaila, nieko nepadarysi.

Prigriebiau vaistinėlę ir statinaitę su armanjaku – tiks vietoj spirito, grįžau pas Tuką. Pakeliui patikrinau bevardį vikontą su nelaimingais vaikėzais, kurių iš tikro ir realiai buvo gaila.

Nežinau... laimei ar nelaimei, – čia matyt žiūrint kam, - vikontas ir jo pažai jau buvo išėję į kitą pasaulį. Verkšlenti dėl jų nebuvo labai kada, na ir blaiviai mąstant, nėra jokio reikalo. Jie žuvo su ginklu rankoje, kaip tikri kabaljero, ir, greičiausiai, patys kitokio galo nenorėjo.

Ginklanešys su perkirstu veidu
 gulėjo be sąmonės, kraujas nenustojo bėgti ir pulsuojančiai šliuksėjo ant žolės.. Na ką aš galiu padaryti, po galais... Pats juk puolė. Kuom aš jam dabar padėsiu? Ne mano tai nuodėmė... Nusispjoviau ir nupėdinau link škoto.

Nuėmiau nuo tuko grandijus, šimtasiūlę ir marškinius.

- Na ką, broleli Tukai, gydisim tave, - pranešiau škotui, kuris su nerimu žvelgė į mano manipuliacijas.

- O ką ten, jūsų mylista, gydyti? Myžtelt ant skuduro ir pridėti, o po to sutvarstyti. Niekis gi.

- Aš tau tuoj ant galvos pamyšiu! Tu, pusdurni, nustipt susiruošei? – užriaumojau ir suvilgiau armanjaku švarų skudurą.

- Tai juk gerti reikia, jūsų mylista, kam gerą daiktą paškudinti? – Tukas nurijo seilę ir viltingai dirstelėjo į statinaitę.

- Gerai... užsitarnavai šiandien. – Aš įpyliau pusę puodelio ir įkišau jį škotui į rankas. – Siurbk ir netrukdyk.

Kažkokių medicininių įgūdžių neturiu: tik tiek kiek visi vyrai. Svarbiausia – ne mokėjimas, o entuziazmas. Na ir be to, bet kokios operacijos garantas – gerai užfiksuotas pacientas.

Veikdamas tik nuojautų, armanjaku dezinfekavau žaizdos kraštus, aišku prieš tai pats maktelėjęs burnelę. Improvizuotu tamponu nuvalęs kraują, nuėmiau nuo abiejų indelių dangtelius.

Na ir kas toliau?.. Pagalvojau ir užtepiau tą, kuri geriau kvepėjo. Nors reikia pasakyti, kad po to žaizda gan staigiai nustojo kraujuoti. Po to keliskart perlenkiau bintą, uždėjau ant žaizdos ir tampriai sutvarsčiau. O ką... mes, medikai, va tokie... išradingi.

- Viskas bičiuk. Dabar gyvensi, - plekštelėjau škotą per koją.

- Aiii!.. Jūsų mylista... Koja!.. – suvapėjo Tukas.

- Tfu, kad tave kur... ko tylėjai, prietranka... – aš įsistebeilijau į gana gilią įpjova ant šlaunies.

- Tai aš maniau, kad matote... o šitą... gal dar šliukšteltumėt? Na jau labai gerai jis skausmą nugesina...

- Alkoholikas... – pareiškiau Tukui, kuris nustebu, bet to žodžio aišku net nesuprato.

- O ar reikėtų, jūsų mylista, kerėti... nuodėmė tai... – nusigando škotas.

- Tai ne burtažodžiai, pusdurni. Gerk... – Įkišau jam puodelį ir, pagal tą pačią schemą, ėmiausi tvarstyti kojos.

Baigiau ir perspėjau:

- Žiūrėk man, gulėk nejudėdamas. Kraujo daug netekai. Laiko turim daug. Kol, baronas atsives pagalbą – ne mažiau dešimties valandų praeis. Mes spėsim toli nueit. Ir gėralo daugiau neliesk, per zaptas gausi.

Kiek pasėdėjau mąstydamas, ką čia dabar veikti. Arklais ir trofėjai... Man visko užtenka, o štai Tuką reikia atsakančiai ekipiruoti... užsitarnavo vaikinas. Bevardis vikontas lyg pagal jo gabaritus. Vadinasi...

Atitempiau vikonto lavoną iki škoto ir prisakiau jam jį pagal galimybes pradėt lukštenti. Po to surinkau visus ginklus ir sumečiau į krūvą, bet be mano požiūriu vertingesnių eksponatų. Nors, beje tai buvo tik vikonto dvirankis ir škotiškas jo ginklanešio kleimoras... Nors meluoju, dar pridėjau to pačio vikonto mizerikordą ir durklą. Kiti ginklai nei kokybe, nei grožiu neišsiskyrė. Na ir be to, kur mums tiek...

Jušmaną taip pat susiruošiau atiduoti škotui, bet pats jį nuo lavono nuimti nesugebėjau. Šlykštu... Kraujo kaip nuo kiaulės pritekėjo.

Po nedidelių dvejonių, aš tą lavoną taip pat nutempiau prie Tuko, kuris nežiūrint žaizdų, vikontą entuziastingai beveik pilnai jau išrėdė.

Didžioji arklių dalis išsilakstė, bet vikonto kovos žirgas ir dar pora arkliukų, pririšti prie medžių taip ir liko stovėti.

Atsargiai priėjau prie juodbėrio. Žvėriukas galingas, atrodo, tos pačios veislės, kaip ir mano Rodenas.

- Ramiau. Ramiau, berniuk, tu juk neprieštarausi, jei gausi naują šeimininką... – švelniai kalbėdamas, stengdamasis neišgąsdinti, užėjau iš šono.

Eržilas sušnarpštė, pašnairavo, susipurtė, bet neįkando.

- Šaunuolis, geras arkliukas... – Paplekšnojau arklį per kaklą ir, apčiuopęs balnakrepšio sagtis, atsargiai jas atsegiau ir numečiau žemėn. Po to nusegiau arbaleto ir pusantrinio kalavijo dėklus. Savotiška garda – pati save įvardijo – čjavonseka (v.p.: ital. - Spada schiavonesca. Dviašmenis kalavijas. Praktiškai espados porūšiu. Garda dengdavo ranką. Dažnai rankena buvo skirta pusantriniam arba dvirankiam suėmimui. Kaldinti Venecijos Respublikoje. Jais ginkluoti buvo Venecijos dožai. Kilmės šalimi laikoma Serbija, bet panašūs pavyzdžiai buvo ir Vengrijoje, ir Bizantijoje. Tiesiogiai verčiasi kaip slaviškas kalavijas, kuris buvo paplitęs pietryčių Europoje XIV – XV amžiuje).

Skjavonos kardo  - kuriuo ginkluojasi Vatikano gvardija, prosenelis. Taip pat numečiau uždengtą tarčą, po to pagal herbą Tukas išsiaiškins, ką aš anapilin išsiunčiau.

Nurišau pavadžius – ir velnio gyvulys... Na kaip dar galiu jį po to pavadinti? Arklys čiupo dantimis man už rankos, išplėšė pavadžius ir užrietęs uodegą, galopu nuvarė į mišką.

- Trenktas gyvulys... – jausmingai nusikeikiau.

Dar gerai, kad ranka su apsauga, o tai perkąstų, kaip Dievą myliu.

- Kad tave kur vilkai suėstų!

- Jūsų mylista... Tai reikėjo jam snukį apsiaustu apvynioti... –prabilo škotas. – Ech... gaila. Geras eržilas buvo. Gerai, kad nors kas nuo jo liko.

- Nesigailėk, Dievo keliai nežinomi. Tik jis žino, ką duoti, o ką atimti. Tu šarvus nulukštenai?

- Na taip, ir dar pas kabaljero šikšnoj tris dešimtis dukatų, ir sidabro kažkiek radau...

- Tai gerai. Dabar visa tai tavo... Be dukatų aišku. Sidabras per pusę.

- Dėkoju, jūsų mylista... – Škotas atsikrenkštęs pakilo ir susiruošė savo dėkojimo ritualui – bučiuoti rankas.

- Liaukis... Pats žinai, kad nemėgstu. Klausyk užduoties. Niekšai nušovė mūsų arkliuką, reiškia reikia atrinkti geresnį arklį ir viską perkrauti. Paimam viską ką reikia ir dingstam iš čia kuo toliau. Kur – po to nuspręsim. Nesigriebk už visko. Aš darau, o tu pasakinėji kaip geriau ir pagal išgales padedi. Laikas nuimtas... tik nosies neriesk, pritrėkšiu...

- Geradari mano... Kaip galima...

- Dar kartą taip išsireikši, šunie, bandymams į inkviziciją atiduosiu. Na, kuris čia arklys geriausias?..

Gana greitai susitvarkėme. Dabar iškilo klausimas kur link traukti.

Savo plano – traukti į Bize pilį, aš nesirengiu atsisakyti. Vis tiek padarysiu ką sumasčiau, bet... Bet baronas visus aplinkui ant ausų pakels ir taip paprastai keliu nepakeliausi: pačiups su visomis pasekmėmis.

- Na? Į kurią pusę?

- Aš manau, jūsų mylista, mums reiktų keliauti taip kaip keliavome. Dideliu lankstu apeisime Lekturą iš rytų. Į mišką jie daugiau nebelys, o va keliuose dabos. Su Dievo pagalba, kaip nors ir prasmuksim. O dabar reiktų nešdintis kaip galint toliau nuo šios vietos ir perlaukti kur dienelę- kitą. Tai tada mums ten. – Škotas ranka parodė į rytus.

- Tenai, tai tenai... – man buvo beveik vis vien, nes kaip tik, po visos įtampos, pradėjau atlyžti ir beveik nieko nebesugebėjau mąstyti.

Norėjosi paprasčiausiai tik atsigulti ir užmigti...
2016-03-10

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą