2016 m. gegužės 30 d., pirmadienis

"Armanjako šalis. Bastardas". XIV skyriaus tęsinys. 2016-05-30Nesudomino jos manęs visai...

Visiškai...

Kaliausės...

Nors meluoju...

Našlaujanti Karmen, Prejolos baronienė (v.p. pranc. Carmen de Prayols), daugiau tylėjo ir su panieka žiūrėjo į kudakuojančias damas, o mane visiškai atvirai apžiūrinėjo savo rudomis ir labai protingomis akimis. Tarsi vertindama.

Visiškai jauna moteris, apie dvidešimt dviejų – dvidešimt trejų, aukšta, graži ir liemeninga. Idealiai taisyklingų veidų bruožų. Na, gal kiek per daug kilsteltos lūpos, pro kurias matėsi smulkūs ir balti dantukai, dėl ko ji atrodė tik dar žavesnė. Baronienė buvo apsirengusi baltomis ir žydromis spalvomis, o tai simbolizavo ištikimybę, teisingumą, išmintingumą, išsilavinimą ir švarą, ir skaistumą, o taip pat, tam tikra prasme, ryžtingumą.

Spalvų reikšmes aš prisiminiau dar iš rekonstruktorių puotos, kur mane apšvietė viena gana atsipūtusi, tai yra visiškai nesukaustyta dalyvė, kai reikėdavo pertraukėlių...

Ypač nustebino ir suglumino baronienės užduotas klausimas.

- Vikonte, o jūs tikitės išeiti iš pilies? – visiškai rimtu veidu pasidomėjo jaunoji našlė.

- Žinoma, kad taip,  - pasakiau tiesą. – surengti kvailą pasiaukojimą aš neketinau. Tiesa, aš tik dar nežinau, kaip tai padarysiu.

Atsakymas damas nuliūdino : joms, aišku, norėjosi išgirsti, kad aš ketinau save virtuoziškai, iškilmingai ir gražiai pražudyti.

Baronienė patenkinta linktelėjo savo gražia galvute ir pareiškė:

- Be proto drąsa ir kilnumas beverčiai, - ir nusisuko nuo besišnabždančių damų.

Dar viena protinga moteris... Atrodo, kad viduramžiuose tai irgi ne retenybė. Reikia ją įsidėmėti. Kaip jau minėjau – dievinu gražias ir protingas moteris.

Senešalis man šnabžtelėjo, kad jos vyras žuvo turnyre praėjus vos pusmečiui po jų sutuoktuvių. Dabar valdo dideles žemes – savo ir likusias nuo vyro ir be proto turtinga. Magdalenos draugė ir patikėtinė. Netgi galima sakyti, kad pati artimiausia draugė, tačiau tarp dvariškių pasirodo tik retkarčiais. Antrą kartą tekėti nesiruošia, nosį suką. Tarp dvaro kilniųjų damų laikoma kvailute, nors kaip tik tai ir liudija jos neeilinio proto savybes.

Vertinga moteris...

Ceremonmeisteris pranešė, kad laikas grįžti prie stalo.

Įnešė antruosius patiekalus.

Po to trečiuosius, ketvirtuosius, penktuosius...

Apsirijau taip, kad į valgį net pažiūrėti nesugebėjau. Palengva gnaibiau dievišką morbje sūrį ir gurkšnojau vietinį šarbli (v.p.: vyno rūšis, pranc. Chablis). Galiu pasakyti sąžiningai ir atvirai: ypatingu žinovu ir gurmanu savęs nelaikiau, bet sūriai ir vynas penkioliktame amžiuje – daug geresni nei dabartiniai.

Pagaliau atėjo šokių metas.

Visi perėjo į šokių menę.


Viduramžių šokiai men nebuvo kažkas tokio ypatingo. Pavyzdžiui, karolis... arba karolas, žodžiu – pavadinimas susijęs su monarchais, buvo paprastas ėjimas paskui vienas kitą, kuriame poros, pasisukusios bendrame rate keitėsi vietomis, vaidino visokias figūras ir laikėsi ne už rankų, o už vienos nosinės. Viskas labai manieringa, nuosaikinga ir skaistu. Damos suknias kėlė tik vos-vos nuo grindų ir leido vyrams spoksoti į jų kurpes.

Nesižavėjau aš tokiais šokiais. Nors, bendrai paėmus, žiūrėjosi neblogai ir net gražiai. Jei turėsiu savo pilį ir dvariškius – būtinai stumtelsiu istoriją, bent jau šokių mene.

Pats sau įsivaizdavęs, kaip kavalieriai ir damos trypčios džigą, prisiminiau šokių epizodą iš „Ivanas Vasiljevičius keičia profesiją“ filmo.

Nuotaika pati savaime pasikėlė.

Pasukiojau galvą bandydamas pamatyti baronienę de Prejolą. Su Magdalena vis tiek nieko neišeis, prakeiktas Fransua visą gyvatvorę išdarkė, taip, kad bandysim galvą sukti našlei...

Baronienė šokiuose nedalyvavo, o kukliai šnekučiavosi su kažkokia juodai apsirengusia ir taip pat su našlės galvos apdangalu, senute. Tik susiruošiau prie jos prieiti, kaip paskelbė kažkokį tyrų šokį...

Ir šį šokį susirengė šokti Magdalena Prancūzietė!

Baronas davė suprasti, kad reikia, ir stumtelėjo mane link jos.

Magdalena, žiūrėdama į mane, žengtelėjo mažyti žingsnelį link manęs.

Bet gi aš nemoku šito kažko šokti!

Po velnių... O reikės. Pamatęs skubančius link kontesės kavalierius, tame tarpe ir prakeiktą d‘Aiju, sugriebiau už iš valdovės rankovės išslydusią nosinę. Ir čia pat su pasitenkinimu pastebėjau persikreipusį barono veidą. Taip tau ir reikia, snuki tu neraliuotas...

Ne, vis tik jo reikia jo pasipūtimą ir veržlumą nugesinti...

Valdovė savo piršteliais lengvai prilietė maniškius, kaip ir pritardama mano mintims.

Na, te palaimina Dievai...

- Jūsų karališkoji didenybe, jūs nesusikompromituosite šokdama su Armanjaku? – dėmesingai stebėdamas Magdalenos judesius ir stengdamasis juos kartoti, kaip tarp kitko pasidomėjau.

- Fua, vikonte... – Magdalena, plastiškai skėsteldama rankomis, žengtelėjo nuo manęs, - Fua tik aš sprendžiu, kas ir ką gali sukompromituoti.

- Lenkiuosi prieš jūsų talentus, jūsų karališkoji didenybe, - kilstelėjau kartu su Magdalena nosinę ir praleidome pro ją einančią į mus porą, - ir ne tik prieš talentus.

- Jūs pataikūnas, vikonte... – valdovė apsisuko aplink save ir gana natūraliai pavaizdavo sumišimą.

- Pats sumaniausias pasaulio pataikūnas nesugebės deramai apibūdinti jūsų nuostabumo. – Aš nusižiūrėjau, ką daro kiti kavalieriai ir gana sėkmingai sudėliojau peršokimą ant kitos kojos.


- Deja, pataikautojau Armanjake, aš šiam pasauliui jau prarasta. – Magdalena luktelėjo, kol baronas d‘Aiju su savo žmona atsikabins nuo mūsų nosinės ir tęsė. – Valdovės statusas mane įpareigoja atsisakyti visų pasaulietinio gyvenimo džiaugsmų.

- Tokiu atveju aš amžiams pasmerktas gyvent be meilės, - žengtelėjau link princesės ir pajutau nuo jos sklindantį žibuoklių aromatą.

- Kodėl gi? – Magdalena suvaidino lengvą susidomėjimą. – Ko tai aš nepastebėjau, kad jumis nesidomi damos. Kai kas ir per visą vakarą nuo jūsų nenuleidžia akių.

- Aš joms uždaras, - nesusilaikiau ir stumtelėjau barono d‘Aiju ginklanešį, kuris ėjo pro šalį. – Aš daviau įžadus atverti širdį tik pačiai nuostabiausiai damai.

- Ir kas ta laimingoji? – Magdalena, lengvai užkabindama mane savo apsiausto padelkomis, apsisuko.

- Tegu tai būna mano paslaptis, jūsų karališkoji didenybe. Aš ką tik sužinojau, kad visos mano viltys beprasmės, - nutaisiau pačią liūdniausią, kokią tik sugebėjau, veido išraišką, - man dabar tik tesinori apsikeisti su Fransua, kuris apsuptas jūsų dėmesio, kūnais.

- Kažin ar jo kūne jūs jausitės patogiai... – Magdalena linksmai nusijuokė. – Palydėkite mane, šokis jau baigėsi. Ir būkit atidus, kai kada norai ir išsipildo...

Kas čia buvo? Užuomina ar koketiški moters pliurpalai? Magdalena į pleputę nepanaši... nors ką aš čia – vistik ji visų pirmiausia tai moteris...

Reikia sulaukti kito šokio ir būti kiek labiau veržlesniu...

- Vikonte, - po to, kai aš grįžau prie stalo, prie manęs priėjo senešalis de Balzamonas, - damuazo pareiškė norą nelaukti šventimo pabaigos ir nori susikauti dabar pat.

- Veskite... – Velnias, dabar gi tuoj vėl šokius paskelbs, o reikia išeiti!

Sode dar užteko besibaigiančios dienos šviesos ir apšviesti dvikovos vietos fakelais dar nereikėjo. Šalia savo eskudero stovėjo ne tik baronas, bet ir dar koks dešimtukas didikų. Tuką palaikė tik koks ketvertukas. Na ir aš, žinoma.

Senešalis su savimi atsivedė penketą gvardiečių. Matomai, jei įsiaudrinusių žiūrovų tramdymui ir šiaip dėl tvarkos.

Na, aišku, netoliese trypčiojo ir gydytojas su dideliu krepšiu. Juodai apsirengęs geraširdiškos, tvarkingos išvaizdos sudžiūvęs senukas. Taip pat reikalingas šiame renginyje, nors vietinius daktariūkščius karčiau be jokio tyrimo, tardymo ir teismo kaip visuomenei pavojingus elementus.

Moterų nebuvo, bet pastebėjau, kad antro aukšto languose sušmėžavo ir pasislėpė keletas šešėlių. Vienareikšmiškai – stebi. Nors gali moterys ir slėpti, bet iš tiesų, tai šiurkščios vyriškos pramogos, moterims visada buvo laukiamas reginys.

Barono eskudero jau buvo įlindę į šarvus.


Tukas apsirengė viskuom savu. Užsidėjo mano padovanotą barbutą, savo plokštelinius grandininius šarvus ir dabar, padėjęs į šoną skydą, ramiai žaidė sunkiuoju kardu – palašu.


Barono ginklanešiai matomai pasinaudojo pilies arsenalu. Jie buvo užsidėję vienodus grandijus iki kelių su vienodai nusagstytomis plokštelėmis ant krūtinės ir vienodais apvaliais skydais su Fua herbu, tik vietoje palašų, buvo apsiginklavę tiesiais kalavijais su paprasta kryžma. Iš pažiūros, tai ilgesni ir masyvesni nei Tuko palašas. Galvas dengė geri saladai. De Žiuvo – su antveidžiu, o de Suažo be jo – paprastas – kovinis-kelioninis.


- Damuazo Loganai, jus tenkina damuazo de Suažo ginkluotė? – išėjęs į aikštelės centrą paklausė senešalis.

- Pilnai, - linktelėjo škotas.

- Tokiu atveju jums niekas nebetrukdo sukryžiuoti ginklus. – De Balzamonas perskrodė ranka orą. – Tepadeda jums teisybę išsiaiškinti Viešpats. Susieinat.

- Plėšk distanciją, jo rankos ilgesnės, - šnabštelėjau Tukui ir trinktelėjau jam per petį. – Nagi, brolau. Tau pasiseks.

Kovotojai ėmė atsargiai artintis vienas prie kito.

De Suažas prisidengė skydu, matėsi tik akys, kalaviją laikė sulenktoje dešinėje atkišęs į priešininką.

Tukas savo palašą laikė pasukęs į šoną, kaip ir skydą.

Beveik abu kovotojai kartu žengtelėjo prieš viens kitą, pakilo kalavijai ir pasigirdo duslus trenksmas. Abu priešininkai sėkmingai atmušė pirmus kirčius skydais. Tukas priešininko kalaviją atmušė su slydimu į šoną, o de Suažas  - tiesiogiai. Barono ginklanešys iš kart po to, užkirsdamas galimybę Tukui smūgiuoti, šoko į priekį ir su jėga skydu jį stumtelėjo bandydamas kalaviju pasiekti Tuko kelėną.

Aš vos ne aiktelėjau – manevras buvo atliktas vikriai ir greitai. Atrodė, jog viskas ir baigėsi ir Tukas kris ant žemės su pakirstom kojom, bet škotas, ne mažiau vikriai atšoko atgal, atmušė priešininko kalaviją ir pats puolė į ataką grįžtamuoju smūgiu kirsdamas per de Suažo skydo kraštą šį numušdamas į šoną ir po to, pasinaudojęs priešininko atsidengimu, suktelėjo palašą ir visa jėga trenkė šiam per šalmą.

Duslus skambesys.

Kūnas šleptelėjo į žolę...

Žiūrovų atsidusimas...

Škotas prišoko prie nugalėto de Suažo ir, prisilietęs ašmenimis prie jo veido, paklausė ar šis pasiduoda. Bet išgirdo tik silpną mykimą. Pasirodo palašas neperkirto šalmo, o jį gerokai įlenkė ir apsvaigino priešininką.


- Palauk, damuazo Loganai, žingsnis atgal, - prišoko de Balzamonas. – Priešininkas negali jums atsakyti. Aš priteisiu jums pergalę ir liudiju, kad tiesa jūsų pusėje. Barone, ar jūs sutinkate su tokiu sprendimu?

- Sutinku! – įniršio apimtas užriaumojo d‘Aiju. – Tikiuosi de Žiuvas nuneš jam makaulę. Gydytojau, padėkite šiam drimbai, o tai aš pats jį tuoj pagydisiu...

- Pažabokite įniršį, barone. Visame kame Dievo valia. Liudiju, kad šioje dvikovoje nebuvo jokių didikų garbę žeminančių taisyklių laužymo ir skelbiu jos pabaigą.

- Pirmyn! – Baronas išstūmė į aikštelę savo antrąjį eskudero.  – Ši pramoga gali užtrukti iki pasaulio pabaigos, o man jau kantrybė baigiasi.

- Dvikovos pradžią skelbiu aš, barone! – de Balzamono akys sužaibavo. – Ar jūs pretenduojate į senešalio vietą? Pertrauka – dešimt minučių. Tegu jūsų paskutinis eskudero geriau pasiruošia.

Puiku... greitai gi senešalis šitą gaidį patupdė ant šiknos. Norėtųsi tikėtis, kad jis visą laiką bus mano pusėje.

Škotas klaipė ir masažavo kairės rankos riešą.

- Kaip tu?

- Gerai, monsinjore... – Škotas sunkiai kvėpuodamas skausmingai susiraukė.

- Kas rankai?

- Sutrenkė. Atmušinėjant. – Tukas parodė patinusią ranką. – smūgis labai stiprus buvo, net nukreipti nepajėgiau.

- Duok čionai. – Aš iš krepšio, kurį apdairiai atsinešė škotas, ištraukiau tvarstį ir stipriai įveržiau jo riešą. – taip bus geriau.

- Ačiū, monsinjore. – Tukas atsargiai pajudino riešą. – Kaip aš tą stuobrį priplojau! Vikriai išėjo? Man šį smūgį dar senelis parodė.

- Vikriai, vikriai. Aš maniau, kad jis tau kojas velniop nuneš... – Pažiūrėjau de Žiuvo pusėn ir patariau škotui: - Žiūrėk. Jo sudėjimas panašus į tavo. Su jėga nieko nepadarysi. Juolab tavo ranka sutrenkta. Mažiau atkirtinėk, daugiau išsisukinėk. Ir laikyk distanciją...

- Jo... Na, einu? Jūs ten Fransua labai negąsdinkit, jei su manim kas...

- Varyk tik... Ne inkšk ir viskas bus gerai... – padrąsinau škotą, nors pats nelabai buvau įsitikinęs jo pergale.

De Žiuvas atrodė kaip gana patyręs kovotojas. Buvo daug vyresnis už škotą – gal net dešimčia metų ir atrodė, kad yra kiek greitesnis.

Tai ir pasitvirtino. Jau pirmame susiėmime jis įsigudrino bakstelti Tuką kalaviju į krūtinę. Grandinių neperdūrė, bet alsavimą numušė. Škotą išgelbėjo tik tai, kad de Žiuvas kiek teatrališkai pasisuko vietoje norėdamas suduoti lemiamą smūgį, bet pats šalmu sugavo skydo kantą. Susvirduliavo, sušnypštė ir atšoko atgal. Nuleido skydą ir kalaviją ir škotas nebegalėjo pereiti į ataką: vos pats atgavo kvapą ir susilaikė nuo puolimo.

Prišininkai ėmė aikštelėje suktis ratu, retkarčiais apsikeisdami melagingais judesiais ir stengdamiesi pagauti vienas kito klaidą. Pagaliau barono eskudero, imitavęs atsitraukimą, pagavo momentą ir staigiai įvykdė išpuolį su trimis vienas paskui kitą einančiais smūgiais. Pirmus du Tukas sulaikė skydu, bet antrasis smūgis suskaldė skydą ir drėkstelėjo per jo ranką. Trečiasis buvo taikytas į galvą, bet Loganas jį sulaikė palašu. Tačiau smūgis buvo toks, kad de Žiuvo kalavijo ašmenys trinktelėjo per škoto barbutą, nuplėšė antnosį ir nudrėskė odą nuo tukom kaktos.

Mano eskudero veidą iš karto apipylė kraujas ir škotas suklupo ant kelio pasilenkęs į priekį.

De Žiuvas pergalingai sušukęs plačiai atsivėdėjo... bet staiga, skausmingai sudejavęs, susisuko ir griuvo į žolę.

Tukas beveik instinktyviai, iš paskutiniųjų jėgų, horizontaliai mostelėjo kalaviju virš žemės ir pataikė per eskudero kulkšnį, permušė kaulą ir perkirto sausgysles. Ir po to veidu sukniubo į žolę.

Kad kur, blyn, velniai visus rautų!..


Pribėgau ir nekrutantį kūną perverčiau ant nugaros. Vedas buvo pilnai aplietas krauju. Nuplėšiau šalmą ir nosine perbraukti. Va... ant kaktos kabo nuvarytos odos skiautė. Iki kaulo perskėlė antakį, bet kritiškų sužalojimų iš pirmo žvilgsnio nemačiau. Lygtais viskas... N, žinoma ir smegenis škotui gerai sutrenkė. Bet tai nebaisu. Makaulę kietą turi, išgyvens.

Uždėjau nosinę škotui ant kaktos ir riktelėjau senešaliui savo nekantrų klausimą:

- Kaip dvikova?

- Abi šalys pasitenkino! – vyptelėjo de Balzamonas. – Dabar šitie meitėliams ne greit turės jėgų kitiems ginčams. Jei iš vis turės. Gydytojas nuspręs, kurį kur nešti.

- Aš nepasitenkinau! – Prie manęs lėtai priartėjo Šarlis d‘Aiju. – Ar jums, vikonte, neatrodo, kad mums reikia kai ką išsiaiškinti?

- Ir ką gi? – Mane dabar kur kas daugiau jaudino škotas, nei baronas.

- Jūs žinote ką; jūs bandote užimti mano vietą... – piktai, bet tyliai, kad aplinkiniai negirdėtų, iššnypštė baneretas.

- Tai štai kame reikalas... – šis gaidys prisigalvojo, kad aš atmušinėju Magdaleną. – Ką gi jūs siūlote?

- Išspręsti ši klausimą čia, ir nedelsiant.
 

2016-05-30

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą