2016 m. gegužės 27 d., penktadienis

"Armanjako šalis. Bastardas". XIV skyriaus tęsinys. 2016-05-27

Gražuoliukas aš puikus ir nuostabus. Na, gal dar galima kuom nors pasižymėti?

Toliau tas pats veikėjas, kuris išleido skeltalūpį, ėmėsi pyrago pjaustymo, o šalia Magdalenos stovintis patarnautojas, vykdydamas jos nurodymus, skirstė porcijas tarp svečių. Man, beje, pačiam pirmajam atiteko apie kilogramą blogai iškeptos tešlos su nesuprantamu įdaru. Apdovanojimas už pademonstruotą vikrumą. Teko demonstruoti, kad aš jį valgau... nors ne labai ir norisi. Kiškis galėjo būti ir klastingas. Iš išgąsčio ir atkeršyti pridergdamas pyrago vidų.

Sau nusižiūrėjau visą uogomis puoštą paukštį ir durklo galiuku jį pasmegęs mestelėjau sau į lėkštę.

Va čia tai jau kitas reikalas. Ir vynai gana taurūs, tik per daug prigardinti prieskoniais. Bet ir „švarių“ yra.

Puota po truputį ėmė įsilinguoti. Sveikinimų tostai sekė vienas paskui kitą. Aukštino Magdaleną, dalyvaujančias damas, Fua giminę, linkėjo priešams žūties ir taip toliau. Beje, jokio užstalės valdymo nepastebėjau. Visi stengėsi vienas kitą peršaukti.

Tik muzikantai ėmė barškinti garsiau ir intensyviau.

Bandžiau mestelti akį į Tuką – vis tik kiek nerimavau, kad pašėlęs škotas neiškrėstų kokios šunybės.

Bet ne...

Lygtai ramu. Sėdi su tokių pat jaunuolių grupele  ir gurkšnodamas vyną kažką jiems pasakoja.

Fransua taipogi...

Po velnių...

Neaukštas drūtas, kokių keturiolikos tipelis, apsirėdęs barono d‘Aiju spalvomis, eidamas link savo pono, praeidamas, kaip ir netyčia stuktelėjo alkūne per mano vaikinuko veidą ir parvertė ant grindų...

- Jaunimas, žinote gi... – žiūrėdamas į kraujuotą besikeliantį Fransua, pasityčiodamai šypsodamasis pareiškė baronas. – Rūpi jiems vis pasistumdyti. Tegu išeina į kiemą ir vienas kitą gerai pavolioja. Nors jūsų pažas, bastarde, jau niekam tinkamas, silpnutis jis kažkoks...

Šalia jo išdygęs eskudero džiaugsmingai nusižvengė, o tas pažas, kuris partrenkė Fransua, pasityčiodamas uždainavo:

- Tiesiog tikra merga... tuoj pravirks...
Kalės vaikas... Tyčia gi! Akivaizdu, kad viskas baroniūkščio paliepimu.

Fransua, viena ranka bandydamas nusivalyti veidą ir tik dar labiau išmozodamas kraują ir ašaras, kita ranka siektelėjo durklo...

Ot šikna! Ką gi tokiais atvejais reikia daryt?

Staiga, kur buvusios-nebuvusios, apsireiškė Magdalenos damuzelės ir
beveik per jėgą nusitempė vaikinuką; mestelėjau žvilgsnį ir supratau, kad tokį paliepimą gavo iš kontesos.- Oi... Aš atrodo jums visiškai atsitiktinai numyniau koją... – Tarp barono ginklanešių atsirado Tukas ir su jėga nuleido savo kulnį ant kraštinio eskudero kojos. Ir gana stipriai – anas iš skausmo sustūgo ir ėmė šokinėti ant vienos kojos.

- Na, ką jūs... iš tikro... –škotas skėstelėjo nusilenkė ir tarsi netyčia mosteldamas ranka užvažiavo į tarpkojį kitam ginklanešiui.

Va štai, kažko tokio aš ir laukiau...

Pirmasis barono eskudero įnirtingai truktelėjo savo durklą.

- Liaukitės, damuazo! – riktelėjo baronas de Balzamonas ir triukšmingai atsistojo iš už stalo. – Čia ne vieta santykių aiškinimuisi. De Suažai, durklą paslėpk, arba įsakysiu pakvieti sargybą!

- Bet tai sąmoningas įžeidimas, - pasipiktino baneretas, - jis tyčia trenkė mano ginklanešiams!

- Argi? Tai buvo tiek pat tyčia, kiek tyčia jūsų pažas trenkė manajam pažui, - įsikišau.

De Balzamonas atsistojo tarp Tuko ir banereto eskudero, ir sausai jų paklausė:

- Jūsų ketinimai?

- Dvikova! – neapykantos kupinu balsu pareiškė pirmasis.

- Dvikova! – vis dar laikydamasis už pamuštų „cimbolų“ užkaukė antrasis.

- Jūsų žodis, damuazo? – baronas kreipėsi į škotą.

- Dvikova, - ramiai pareiškė Tukas. – Su abiem iš karto ar paeiliui, man neturi reikšmės.

- Jūs, barone, leidžiate savo eskudero kautis dvikovoje su damuazo Loganu?

- Žinoma, kad leidžiu, - sušnypštė d‘Aiju.

- Jūsų žodis vikonte? Jūs leidžiate kautis dvikovoje savo eskudero?

- Taip, leidžiu, - linktelėjau aš.
O ką daryti? Vienok pasirinkimo tai jokio ir nėra. Bet koks kitoks elgesys – nepataisoma žala garbei.

- Tebūnie, tai kas turi būti! – iškilmingai pareiškė senasis baronas. – Dvikova įvyks parke po šventės. Iš pradžių damuazo Loganas sukryžiuos ginklus su de Suažu, o po to, jei damuazo Loganas galės – susiims su damuazo de Žiuvu. Teisė rinktis ginklą ir dvikovos stilių, kaip iškviestasis, turi damuazo Loganas. Tam, kad neužtemti laiko, aš atidarysiu arsenalą, kur galėsite pasirinkti ginklus. Bet po dvikovos, jei ginklai bus apgadinti ar taps netinkami tolimesniam naudojimui, jūs įsipareigojate už juos atlyginti su kaupu. Jei dvikovos dalyvis žus, žalą atlygins laimėtojas. Aš, kaip senešalis, pasakiau savo žodį. O dabar išsiskirstote, ir neduok Dieve jei pamatysiu, kad iki dvikovos priartėsite vienas prie kito bent per penkis žingsnius.


Senešalis žvilgsniu pergręžė būsimus dvikovininkus. Šie nenoromis išsiskirstė ir įsiliejo į savo šalininkų grupeles.. Nustebau, kad ir Tukas jau tokių turi. Koks penketas jaunuolių jį pasitiko pritarimo pilnais šūkčiojimais ir pagiriamai plekšnojo per jam per pečius. Ir damos aplink sukiojasi. Greitai apsisuko vaikinas... greičiausiai šie du jau spėjo visiems pakankamai įgristi – tad nieko stebėtino. Snukiai akiplėšiški, manieros iššaukiančios.

Ir dar pastebėjau, kad šalia mūsų plaukiojo iš karto dvi Magdalenos damuzelės: suprantama, rinko pletkus savo poniai. Pati valdovė pažymėtinai demonstravo, kad nieko nepastebėjo. O gal ir iš tiesų nepastebėjo. Įprastas reikalas – nevertas valdovės dėmesio.

Visa tai gerai... Išskyrus, kad galiu netekti savo eskudero...

- Tu kaip? – pasidomėjau pas škotą, kai pakilau pasivaikščioti po salę.

- Viskas gerai, monsinjore. Apipjaustysiu šiems išsišokėliams ausis ir viskas. – Tukas atrodė visiškai ramus.


- Pamatysiu, kad iki dvikovos geri – pats tau ausis apipjaustysiu, supratai?

- Supratau, monsinjore.

- O kautis su kuo ruošiesi?

- Sunkiaisiais kardais – palašais. Barbutas, lengvieji grandijai ir mažasis skydas. Manau taip.
- Pats žiūrėk. Einu pažiūrėsiu kaip ten Fransua.

- Tyčia jie taip padarė, monsinjore.

- Žinau, brolau, viską žinau... – Ir nukėblinau į koridorių, kur princesės damuzelės palydėjo vaikinuką.

Tačiau atsirėmiau į užsklęstas duris.

Kreipiausi į artimiausią Magdalenos palydos damą ir pasidomėjau kur mano pažas. Gavau atsakymą, kad vaikiną palydėjo pati kontesa ir nėra ko jaudintis.

Na-a-a... Tai štai ko ji jį, kaip katinas grietinės stiklainį, vis apžiūrinėdavo... Kažkam pasisekė... Na ir gerai. Grįžau prie stalo ir baigiau paukštį, kuris pasirodo besąs fazanas marinuotas spanguolėse. Skanu. Net labai. Pagalvojau ir įsidėjau keptų putpelų. Beje, ant stalo kažkodėl nebuvo nei kiaulienos, nei avienos. Tik paukštiena ir žvėriena. Kaip vėliau išsiaiškinau, didikams ne fasonas tokį prasčiokišką valgį valgyti...

Tiesą pasakius, nebedžiugino manęs puota. O čia dar ir tas suknistas baronas d‘Aiju paniekinančiai vis į mane dėbčioja. Na ir savo pažui garsiai, kad girdėtųsi aplinkui, liepė savo ginklanešiams perduoti, kad tas, kuris vikriai ir žiauriai bastardo eskudero sužalos, o pageidauti, kad ir visai anapilin išsiųstų, tam padovanos puikiausią arabų veislės žirgą.


Kalės vaikas... Ką gi aš galiu čia pasakyti. Liūdna tapo. Netgi pasirodę žonglieriai ne itin pralinksmino. Ir kokių velnių reikėjo man tą kiškį gaudyti? Ne dėl savęs, o dėl Tuko jaudinuosi. Paprasčiausiai žinau, ką reiškia iš eilės dvi dvikovas išsilaikyti.

Pagaliau į savo sostą grįžo Magdalena ir paslaptingai mane nužiūrėjo.

Teko prieiti ir paklausti:

- Jūsų didenybe, drįstu pasiteirauti, kaip ten jaučiasi mano pažas. Ir iš vis, kur jis?

- Vargšas vaikinukas labai nukentėjo. Jis... – Valdovė užsikirto ir pasižiūrėjo į savo damas.

- Sulaužyta nosis!

- Sudaužta galva!

- Sutrenkimas!

- Jam visai blogai!

Patarimai pasipylė kaip iš gausybės rago ir visos damuzelės bei damos, kaip susitariusios, vaidino beprotišką užuojautą mano Fransua.

Nesupratau... Taigi tik nosį sulamdė...

- Jūs viską girdėjote, vikonte! Jūsų pažui būtina ramybė, - be jokių skurpulų pareiškė Magdalena. – Pilna. Trims dienoms... Ne, savaitei. Reikės jums kurį laiką ir be jo išsiversti.

- Bet...

- Jūs gi nenorite, kad jūsų vargšui vaikinukui pablogėtų? Be to šiam laikui aš galiu perleisti bet kurį savo pažą. – Magdalena tiesiog nuginkluojamai nusišypsojo ir man beliko tik nusilenkti ir grįžti į savo vietą.

Ko tai nuojauta kukžda, kad pažo netekau. Tokios moterys kaip Magdalena niekada nenusileidžia.

Na ir ką daryti? Nerėksi ir skandalų gi nerengsi...

- Vikonte, - kreipėsi į mane baronas de Balzamonas, -  mane paprasčiausiai įpareigojo jus pristatyti dvariškiams. Kai kurios damos net pagrasino jog niekada šokiuose man nepaduos nosinės, jei nesupažindinsiu jas su jumis. Taip, kad baikite liūdėti ir einam...

Teko eiti. Nesinorėjo pasmerkti barono tokiam išmoningam damų kerštui. Nors barzdą po plaukelį išpešiokit, bet nesuprantu, kuom čia baisi tokia nemalonė.

Didesnė dalis svečių, numarinę pirmąjį kirminą, paliko stalą, kur tarnai vikriai keitė patiekalus ir rinko nuograužas. Dabar jie būriavosi palei sienas, varė apkalbas, pletkavojo ir puse akies sekė žonglierius.Nori-nenori, o pažindintis reikia...

Visa virtinė visokių baronų: de Arabo, de Vernažuli, de Verži ir visokie kitokie „de Ganakai“.

Mano nuostabai, atviro priešiškumo nesutikau. Netgi atvirkščiai, visi buvo pakankamai malonūs ir atidavinėjo duoklę mano kilnumui ir drąsai. Bet kartu mikliai apeidinėjo bet kokias kalbas dėl Fua atpildo už Žanos mirtį. Nežinau kas atsitiko Didžiojoje taryboje, bet akivaizdu, kad Magdalenai pilnai pavyko nugesinti savo didikų norą keršyti frankams. O gal būt, tai buvo tik parodomasis spektaklis. Velniai žino ją, tą viduramžių diduomenę – kipšas koją nusilauš.

Po to mes priėjome prie damų, kurios laikėsi kiek atokiau nuo savo tėvų, vyrų ir brolių. Moterys buvo susibūrusios į kelis būrelius, kurių ašys buvo pagyvenusios matronos, būtinai solidžios damos, aplink save subūrusios jaunas merginas.

Galimu jaunikiu manęs nelaikė: iš ties, kam aš, nieko, išskyrus titulus, neturintis bastardas reikalingas. Ir dar Armanjakas. Todėl motušės labai savo dukrelių ir nekišo.  Bet kokį dešimtuką gana koketiškai nusiteikusių ir susidomėjusių žvilgsnių pagavau. Nors žvilgsniai buvo paslėpti ir užmaskuoti: matronos budriai sekė aplinką ir visai nesidrovėjo įžnybimais ir stuktelėjimais grąžinti savo dukreles prie tvarkos.

Keletas moterų, kurios atrodė visai sėkmingai ištekėjusios, o taip pat keletas našlių, elgėsi laisviau ir apibėrė mane klausimais.

Damas visų pirma domino mano prasiskverbimas į Biuze pilį...

- Tai taip romantiška...

- Pavojinga...

- Jums juk teko nusiimti savo spalvas...

- O-ch, kaip miela...

- O-ch, kaip kilnu...

Nesudomino jos manęs visai...

Visiškai...

Kaliausės...

Nors meluoju...

 2016-05-27

 

 

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą