2016 m. balandžio 22 d., penktadienis

"Armanjako šalis. Bastardas". X skyriaus pabaiga. 2016-04-16- Achtung!.. Ponas Emanueli, pasiaiškinkit, kas čia dabar vyksta?

Vaikinukas mane pastebėjo pirmas ir tiesiog akimirksniu susiorientavęs, šmurkštelėjo man už nugaros.

Šeimininkas iš inercijos pajudėjo link jo ir vos neužsirovė ant espados smaigalio.

- Aš dar kartą klausiu: kas čia vyksta, a? – pakėliau balsą.

- Jis... jis... – Šeimininkas, šnorpuodamas kaip garvežys per savo dusulį negalėjo ištarti nė žodelio.

- Pone Emanueli, nusiraminkit, - kiek suminkštinau toną. – Bet kokiu atveju, jis nuo jūsų niekur nedings.

Berniukas, išgirdęs šiuos žodžius išsigandęs cyptelėjo ir įsispraudė į kampą.

Emanuelis kiek atsikvėpė ir išbarškino:

- Šita pragaro išpera, jūsų mylista, nuvertė mano indaują, sugadino avieną, aplaistė naują staltiesę vynu, nuskandino pipirinę sriuboje ir...

- Tai ne aš... – cyptelėjo iš kampo.

- O kas?! – užkaukė šeimininkas. Priėmiau ant savo galvos, kaip Dievą myliu, pražudys mane kada nors mano gerumas. Užmušiu, nepasigailėsiu, prisiimsiu šią nuodėmę...

- Tyliau, tyliau... Kas jis toks?

- Mano darbininkas. Pagailėjau našlaičio ant savo galvos. Man reikėjo tarno ir jis kaip tik iš Armanjako su pabėgėliais atsibastė... sako našlaitis. Aš gi ne beširdis. Sušildžiau, priglaudžiau...

- ...apiplėšiau... – pratęsiau už šeimininką.

- Ką? – Šeimininko akys iš nuostabos net išsprogo.

- Nekreipkite dėmesio, pone. Na ir ką jūs su juo susiruošėte daryti? Užmušti? – pasidomėjau. – Jūsų iešmas tam tinkamas. Tik reikia durti į pilvą tiesioginiu smūgiu. Taip jūs perdursite skrandį ir vaikėzas kankindamasis merdės labai ilgai.

- N-ne, nereikia! – Berniūkštis pabandė pabėgti, bet aš jį spėjau pačiupti už kirkos.

- N-ne... – Emanuelis išsigandęs net išmetė iešmą ir suglumęs paslėpė rankas už nugaros.

- Kuo vardu, mažasis nenaudėli? – Lengvai papurčiau vaikėzą.

- Fransua... Francua, Francua mano vardaa, jū-ūsų... m-mylysta. – Berniukas iš siaubo net kaleno dantimis.

- Na ir ką su tavimi daryti?

- S-supraskite... A-atleiskite...

- Kiek tau metų?

- Keturiolikti po Kalėdų bu-us...

- Nepasakytum. – nusistebėjau.

- Berniūkštis buvo gana laibas ir išdžiūvęs. Na ir ką vat su juo daryti? Galima net nespėlioti - išvys šeimininkas jį į gatvę... Arba pritrenks. O ar daug tokiam reikia? Ir kur gi pas tokį siela užsikabina...

- Su arkliais elgtis moki?

- Taip, jūsų mylista... Nuo mažumės...

- Ta-aip, pone Emanueli, jeigu reimtai, tai ą jūs su juo susiruošėte daryti?

- Nežinau! – Šinkorius jau buvo apsiraminęs, bet vis tiek dar piktai šnorpavo. – Išvyt jį reiktų, bet aš jau suspėjau į jį investuoti...

- Kiek?

- Vėl gi rūbai... žiurstas... virėjo kepurė...

- Kiek?

- Pen... penkiolika denje!

- Žodžiu, gauni septynis ir aš jį imu į savo tarnus.

- O nuostoliai? – užkaukė šeimininkas.

- Tada pasilik jį sau, bet mes atsargas kelionėje užsiprksim kitur, - abejingai pasakiau ir stumtelėjau berniūkštį link šeimininko.

- Sutarta, - skubiai išbambeno viešbučio šeimininkas.

- Na ir puiku. Fransua, mums tarnausi? – paklausiau berniuko.

- Tarnausiu, jūsų mylista! – Vaikinas nusilenkdamas dar pabandė padaryti kažkokį reveransą ir vos nenugriuvo.

E-ech, koks vis tik jis nelaimėlis... Jaučiu, kad dar dėl savo sprendimo pasigailėsiu... Nors be tarno jau niekaip negalim apsieti... Ar pažu jį padaryti... Ne, kol kas tik tarnu.

- Na ir gerai. Samdau tave. Atlyginimą gausi pakankamą. Bet turiu sąlygą!

- Kokią, jūsų mylista? – Vaikinukas suklusęs net sustingo.

- Išsiprausti! Iki girgždėjimo! Persirengti į švarias drapanas. Ir tokiu būti visada. Kitaip aš tave pakarsiu ant pirmos pasitaikiusios šakos! – grėsmingai suriaumojau.

- Aš jį iššveisiu, kaip alavinį puodą. Net žibės, - bijodamas, kad sandėris neįvyks, paskubėjo užtikrinti viešbučio šeimininkas.

- N-ne, nereikia! Aš pats, - suglumęs cyptelėjo vaikinukas. – Prižadu.

- Puiku. Turi į ką nors normalaus persirengti?

- Turiu, - energingai mane užtikrino. – Ne servu juk buvau. Viršutinius turiu ir dvejus apatinius.

- Gerai. Tuoj grįš eskudero. Nueisi su juo į turgų ir išsirinksite mano spalvų aprangą. Tau. Paradinę. Viskas, laisvas. Ir bėgte praustis. O jus pone, prašau pas mane. Pakalbėsim apie atsargas.

Po dalykinio pokalbio šeimininkas įsipareigojo pasirūpinti trejomis keptomis žąsimis; dvejais elnio ir vienu kiaulės, skirtingo rūkymo, kumpiais; puse kalnų baskų didelės, kietos, avių sūrio galva (šis perėjūnas tvirtino, kad jis labai ilgai gali išsilaikyti); pora mažų odižje sūrio ir pora mažų bri sūrio galvomis; alyvuogių aliejaus moliniu buteliu. Na, žinoma prižadėjo parūpinti džiovintų žirnių, pupų, skaldytų kvietinių grūdų ir maišą stambaus malimo miltų. Žinoma keletą man taip, patikusių ungurių ir pabaigai tris didelius kepalus duonos. A, na taip... vos nepamiršau. Dar tris, apytiksliai penkialitrius vynmaišius pripildytus subtilaus šampano (v.p.: Fine Champagne – vynuogių rūšis. Iš šių vynuogių vyno gaminamas konjakas) vyno ir dešimties litrų statinaitę su obuolių sidru. Statinaitę turėjome – dominikonų prieglaudos dovaną, tad mokėti reikėjo tik sidrą.

Sukirtome rankomis, bet aš gan greitai numušiau šeimininko ūpą pareiškęs, kad dėl galutinės sumos tarsis su škotu. Na šis, tai kainą numuš per pusę, jei ne daugiau.

Kai ponas Emanuelis padengė stalą, grįžo Tukas. Visas įraudęs ir laimingas pareiškė, kad viską ką reikia supirko už priimtiną kainą.

Tik atsisėdo pietauti, kaip apsireiškė Fransua. Švarus, persirengęs ir su mažu ryšulėliu rankose.

Iš pirmo žvilgsnio jis man pasirodė baisuokliškai dėl ko aš jo ir pasigailėjau, tačiau dabar, jis jau atrodė visai kitaip. Kaip ir prieš tai, jis atrodė išsekusiai, bet pasitempęs, išsitiesęs ir su visai priimtina laikysena. Išryškėjo taisyklingi veido bruožai, lengvai platėjanti apatinė veido dalis ir tamsokas gymis. Lūpos buvo gan putlios, bet gražios. Lengvai besigarbanojantys, varno juodumo plaukai krito ant pečių. Gražuoliukas, vienok. Tokį, kad ir į mergą perrengti – niekas nepastebės. Tik liesas jau labai... Net nežinau ar tikrai su arkliais susitvarkys... Na, bet tiek to. Atpenėsiu. Vis tiek jau neišvysi.

Vaikis užsidėjo kiek panešiotą ir patrintą, bet švarią striukę. Ir, mano nuostabai, šosus su pufais. Įdomu, kur jis juos gavo, juk tai visai kito luomo apranga. Tiesa, viskas vienų spalvų ir gana neblogai patrinta. Ir ant kojų nunešiotos ir beveik nusibaigusios kurpės...

- Tai Fransua, mūsų naujasis tarnas, - pristačiau jį Tukui. – Prašei, tai ir pasiimk.

- Ko jis toks nupiepęs, kažkoks... – abejojančiu balsu burbtelėjo škotas.

- Aš stiprus! – Išdidžiai pareiškė vaikinas ir kažkodėl paraudo.

- Tai damuazo Viljamas Loganas (v.p.: pranc. damoiseau – kilmingojo bajoro sūnus, besiruošiantysis tapti riteriu, o vėliau taip pradėta vadinti puošeivas ir gundytojus), mano eskudero. Būsi jo pavaldume, - Tuko bambėjimą išgirdus pasipūtėlišką berniuko pareiškimą, praleidau pro ausis. – O tu, brangusis damuazo, po pietų su juo nupėdinsi į turgų ir parinksi jam kokius grandinius (grandininiai šarvai) su durklu ir dar kokius paradinius tamsiai mėlynus-juodus drabužius. Bet saikingus. Be išlaidavimų. Na, pats žinai...

- Žinau, - mano nuostabai, škotas visai draugingai sutiko. – Tik kokie grandiniai jam jau bus per riebiai. Švarko užteks. Nors mačiau aš dėvėtus grandinius – jie pigūs, o durklą savo seną jam atiduosiu. Jis jam ir taip vietoj kalavijo sueis. Pošarvius tai mano senuosius persiūsim. Ta-aip... be apsaugų jam niekaip – zuikis papers ir netyčiom priplos. Ir ko tu vaike, toks nustipęs? Tai kiek gi reikės pinigėlių pakloti, kol tave nors kiek nupenėsim?

- Aš mažai valgau... – Fransua suglumo.

- O tai ir blogai! –Berniuką net nukrėtė drebulys, kai aš ir Tukas tiesiog vienu balsu sulojom.

- Žinai, ką, vaikine, imk nuo stalo valgio kiek pajėgi, ir eik štai ten į kampą pavalgyk, - prisakė Tukas ir žvilgtelėjo į mane laukdamas pritarimo.

Pamatęs linktelėjimą tęsė:

- Ir sidro įsipilk, štai medinis puodelis stovi. O štai vyno tu dar kokius penkis metus nematysi. Kol nors kiek riebaliukų neužsiauginsi. Viskas, varyk. Vykdyti be atsišnekėjimų, o tai kitaip ausis nutempsiu.

Štai va taip, netikėtai, įsigijau tarną. Na bent kol kas tarną... Pasižymės – taps pažu, o toliau – pagyvensim, pamatysim. Ir nusispjaut man, kad ne kilmingas. Teisus buvo Petriuks, na tas, kuris rusiškas ir didis: artimuosius reikia rinktis ir kelti iš prasčiokų, nes jie tada tarnaus ne dėl baimės, o dėl dėkingumo, o kilmingųjų neapkęs ir nesigailės. Štai taip...

Iš karto po pietų, prieš tai išviję Fransua iš kambario, apsvarstėme mano herbo idėjas ir vardo pakeitimą. Tukas pilnai pritarė užmančioms ir greitai nupiešė herbinį skydą, gražiomis raidėmis užrašė devizą ir įrėmino pynėje.

Mano nuostabai, pasirodė, kad jis toje luomų knygoje matė panašų herbą, kuris priklausė kažkokiai Bretanės giminei. Tik skambėjo kaip „druon“. O man nusispjaut. Vis tiek būsiu Driuonu. Iš karto po to, škotas vėl išdūmė į miestą užsakinėti naujų apsiaustų ir paieškoti aprangos naujajam tarnui.

Mergų šiam vakarui jau neužsakinėjau ir su vynu nepersistengiau. Tukas, žinoma – taipogi. Vaikiną pasiėmė į savo kambarėlį.

Užmigau akimirksniu ir be jokių sapnų pramiegojau iki aušros.

Auštant teko priimti amatininkų gaminius.

Pirmame aukšte jau rikiavosi keletos miesto cechų delegacija.

Pirmiausiai, žinoma, priėmiau ginklakalius, kuriems su cecho viršininko sūnumi. Ginklus ir šarvus jie sutaisė meistriškai: net gerai įsižiūrėjus, buvusių nubrozdinimų nesimatė.

Strėlės arbaletui, buvo aukščiausios kokybės. Maestro Bernaulis, kaip dovaną nuo „firmos“, atsiuntė mums du tuzinus papildomų strėlių puikiame, spaustos odos dėkle ir vyno, kurio mes ragavome jo krautuvėje, kokių dešimties litrų statinaitę. Vynas, reikia pasakyti, puikus, su saikinga rūkštele, aitrus ir gerai išlaikytas. Aš jį suprantu. Per mane uždirbo ne mažiau penkiolikos Tūvro livrų. O tai, šiame laikmetyje, gigantiška suma. Miesto karaliaus vietininkas ir tai per metus mažiau gauna.

Siuvėjai taip pat buvo aukštumoje. Pranoko patys save. Viskas buvo griežtai pagal užsakymą, pagal išmatavimus ir taip pat atėjo su dovanomis: tuzinas nosinių iš ploniausio batisto, nors, tiesa, šlykštokai mėlynos spalvos. Nors koks man skirtumas – nors rožinės.


Apsiaustai ir kostiumai atrodė iškilmingai ir turtingai. Tiesa, už šį užsakymą gerai ir suplojau. Už skubumą. Švaistūnas, aš, tačiau...

O Botfortai ypač pradžiugino. Pagal mano užsakymą prie jų prisiuvo po porą dirželių su sagtimis, kurie apima koją po keliu ir dabar nebereikės jų rišti prie diržo. Bet vis tiek, kai rasiu supratlingesnį batsiuvį, tai būtinai paaiškinsiu, kuo kairė koja skiriasi nuo dešinės. O tai dabar šiuos dar pranešioti gerokai reikės, kol sueis pagal kojas. Dar tas malonumas...

Atėjo laikas ruoštis. Arkliokus apkrovėme atsakančiai. Aš net pasigailėjau, kad taip neapdairiai palikau mulą. Jis dabar būtų kaip tik. Nors nieko baisaus. Arkliai stiprūs, o krovinys, nors ir gremėzdiškas, bet pakankamai nesunkus.

Pagaliau susiruošę pasiekėme miesto vartus ir kai tik jie atsidarė, palikome miestą.

Beje, metras Emanuelis mus išlydėdamas net ašarą nubraukė, bet jokių magaryčių taip ir nedavė. Niekšas.


 

2016-04-14

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą