2016 m. rugpjūčio 2 d., antradienis

"Armanjako šalis. Rutjeras". IV skyriaus pabaiga. 2016-08-02
Praslydęs tarp plieninių ietigalių smeigiau talvaru į pražiotą pikinieriaus burną ir kartu baklerio smaigalį suvariau į jo rikiuotės kaimyno gerklę... Pajutau, kad su bjauriu džerškėjimu dvi ietys pasiekė mano kirasą ir pasisukau šonu. Mojuodamas talvaru išsilaisvinau, bakleriu atrėmiau tesako smūgį ir kirtau per priešo ranką, kurios priešininkas nespėjo atitraukti. Atgaliniu mostu perkirtau barzdotą snukį ir parmuštas kažkokio sunkaus ir smirdančio kūno nusiritau ant žemės.

Per goržetą praslydo durklas, o ant rankos su bakleriu užmynė storos odos kurpe apauta koja...

Tik dėka kažkokio stebuklo pavyko pasikreipti ir kardo rankenos antgaliu  į raudoną vokiečio, kuris buvo mane prispaudęs, rėkiantį, pilną supuvusių dantų snukį. Pavyko jį numesti ir dar nespėjus pakilti ant kelėnų pajutau kelis smūgius į nugarą. Mesdamasis, kad kirasa atlaikytų, nemačiom, plačiu mostu kirtau kelių lygyje. Apimtas beviltiškumo sustaugiau ir pakilau. Pasisukau vietoje ir kirtau per kirvį laikančią ranką ir perrėžiau kito knechto gerklę.

Pabandžiau apsidairyti ir pastebėjau leitenantą van der Veldę, kuris kiekvienu savo pabaisiško dvirankio kalavijo mostu prakirsdavo ištisas properšas vokiečių gretose. Šalia jo darbuodamasis dalgiu sukosi Tukas, kur kirtosi su seniai savo ietis sulaužiusiais ietininkai.

Viskas baigia suirti...

- Gre-e-e-ta! Rikiuotis, velnio išperos! Visi į ir-i-i-kiuotę! Suglaust gretas!

Rutjerai išgirdo ir paklusę ėmė telktis į glaustą eilę ir ėmė žingsnis po žingsnio stumti vokiečius atgal. Mokiniai ietininkams padavinėjo numestas ir atsargines ietis ir taip pat stojo į rikiuotę greta karių. Nuo redutų, iššaudę visas strėles pribėgo arbaletininkai ir įsiliejo į falangą.

Šauksmai, žvangėjimas, poškėjimas, aimanos riksmai ir širdies beprotiškai garsūs dūžiai susiliejo į vientisą ūžesį...

- Į priekį!!! Pirmyn! Kra-a-au-ujo Kry-yžiu-sss!.. – surikau apimtas kažkokios nepaaiškinamos euforijos ir petys į petį su kitais rutjerais įsikirtome į sudrebėjusius irk au žengtelėjusius atgal knechtus.

- A-a-a-a!!!  - kirtau per pasisukusio sprukti vokiečio šapelį perkirsdamas ir šalmą, ir galvą. Pavijau antrąjį ir įsodinau jam tarp menčių grūdytą baklerio spyglį, bėgime numušiau į šoną trečiojo kardą ir iš inercijos su juo susidūręs jį išverčiau iš kojų ir įsmeigiau talvarą į jo gerklę…

Staiga į smegenis, kurios visiškai buvo užlietos euforijos ir adrenalino, smigo blaivi, bet siubinga mintis… Ribaudekinos!

- Gu-u-ult! – tiesiog vedinas dvidešimt pirmo amžiaus žmogaus instinkto, kuris tik išgirdęs šūvio plojasi ant žemės, surikau ir ksuvokdamas jog rutjerai manęs nesupras išstaugiau: - Atgal! A-a-atgal!.. Į redutą!!!

Griausmas…

Dūmai…

Smūgis į krūtinę…

Skambesys ir tamsa…

- Tu čia kur dabar susiruošei? Grįžk ir atsimink: Armanjakai niekada nemeta nebaigtų darbų. – Neaukštas, bet stambus, vilkintis gotiškus šarvus, apsiaustą, ant kurio buvo išsiuvinėtas herbas su stovinčiais piestu liūtais kiekvienoje skydo ketvirtyje, vyras su klyno pavidalo barzdele atsistojo priešais ir griežtai bet geranoriškai pasižiūrėjo ir ištiesęs ranką, lengvai pakedenę mano plaukus dingo rūke.

- Och, Žanai... amžinai tu skubi... – maža ir grakšti mergina su turtinga aukso spalvos suknele ir kūdikiu ant rankų nusijuokė taip, tarsi būtų suskambėję tūkstančiai varpelių, papurtė galvą su auksiniais nuostabiomis bangomis krentančiais plaukais ir pervedusi delnu per mano kaktą taipgi dingo rūke.

- Eikš pas mane... Eikš... – Prieš akis išplaukė griežtas, bet labai gražus moters veidas, kurio nebjaurojo net vienuoliško aprėdo gaubtas... ir vėl viskas ištirpo, o į akis rėžėsi ryškūs saulės spinduliai.

Pasikėliau ant alkūnių ir iš karto apimtas deginančio skausmo krūtinėje suaimanavau...

Apsidairiau.

Lavonai... Visur lavonai ir kraujo balos... Šleikštus vidurių ir išmatų tvaikas...

Velnias, velnias, velnias... Kur aš ir prie ko čia mano tėvas, motina ir Žana... kad kur kas man į dūšią prispjautų...

- Jis gyvas! Kapitonas gyvas! – netoliese pasigirdo keletas šauksmų ir kartu su jais pradėjau suvokti aplinką – atsitokėjau.

Įsirėmiau rankomis į žemę, pakilau ant kelių ir iš karto keletas stiprių rankų mane pastatė ant kojų.

- Atgal, į redutą!.. Jie tuoj vėl šaudys!..

- Vokiečiai atsitraukė, kapitone!

-Mes juos sumušėme!

Atsirėmęs į paslaugiai pakištą petį ir vilkdamas paskui save ant riešo dirželio besilaikantį talvrą niklibinkščiavau reduto pusėn. Grįžau. Atsisėdau. Atsirėmiau nugara į fašinas ir pamačiau per tiltą perskriejusį heroldą. Tiksliau jo padėjėją – persevaną. Visai jaunas vaikinukas, kuris sustabdė arklį ir nušokęs ant žemės bei iškalbėję kažkokią įmantrią ūvertiūrą, iškilmingai išrėkė:

- Jo šviesybė Burgundijos, Flandrijos ir Brabanto kunigaikštis Karolis Drąsusis įsako jums atsitraukti ir grįžti į stovyklą. Šventosios Romos imperatorius Frydrichas Habsburgas (v.p. Friedrich III aus dem Hause Habsburg; 1415-1493 m; valdė 1452-1493) atsiuntė pasiuntinius su taikos pasiūlymais. Šlovė Burgundijai!

O kaip...

Nekreipdamas dėmesio į heroldo pagalbininkėlį ir bevek net nesuvokdamas jo šnektos pašnairavau į savo kirasą...

Krūtinės plokštė buvo pralaužta, o skylėje laikėsi įstrigęs nedidelis švininis sviedinukas...

Visai mažas...

Kokių trijų centimetrų...

Į mane pataikė kulevrinos sviedinys! Blyn!!!

Aš gyvas!!!

- …monsinjore… monsinjore… Pergalė! Mes laimėjom…

Pakėliau galvą ir priešais pamačiau savo ištikimąjį draugą ir ginklanešį Viljamą Loganą pravarde Tukas. Škotas šypsojosi per visą savo įraudusį ir purviną veidą ir dar kažką rėkė. Jo šarvai, kurie dar ryte taip gražiai ir viliūkiškai spindėjo, pavirto į kažkokią sumaigytą ir subadytą konservų dėžutę. Ant pakaušio nuslinktame salade styrojo nulaužta arbaleto strėlė, antveidis sulaužytas, o kairys antpetis išplėštas su visomis „šaknimis“. Ant peties dabar žiojėjo skylė pro kurį buvo matoma pošarvinė šimtasiūlė ir į visas puse karojo dirželiai... Svarbu gyvas. Brolužis Tukas...O kur Joachimas? Atmintis išsaugojo vaizdelį, kuriame leitenantas, kaukdamas kaip vilkas, bandė iš perkirsto knechto kūno ištraukti įstrigusį dvirankį...

- Kur der Veldė? – timptelėjau už apsiausto pirmą pasitaikiusį rutjerą. – Atsakyk, nelabasis, kur Joachimas?

Iš jo nudelbtų jo akių viską supratau...

- Padėk... – Atsistojau ant kojų ir su siaubu suvokiau, kad mano kompanijos jau nėra. Aplinkui stumdosi daugių daugiausia – dvidešimt žmonių. Ir dar panašiai tiek pat guli sužeisti už reduto... Kraujuoti, apkapoti, bet, laimei, gyvi... Kompanija mirė... Kaip iki šiol mirė beveik keturis kartus. Bent jau taip pasakojo Gutenas... Mirdavo ir atgimdavo...

Ir vėl atgims! Prisiekiu!..

Sugrabaliojau talvaro rankeną ir iškėlęs kardą į viršų, surikau:

- Kruvinasis Kryžius nemirtingas! Tegyvuoja rutjerai!!!

- Kry-y-yžius! – nuaidėjo iškilmingas samdinių kriokimas, kurį netikėtai palaikė ir saujelė gyvų lobardų ir kraujuojantis, sukapotais šarvais ir kaip visada girtas, jų leitenantas grafas Vincentas de Grimaldis.


 2016-08-02

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą