2016 m. liepos 27 d., trečiadienis

"Armanjako šalis. Rutjeras". IV skyrius. 2016-07-27

VI skyrius
 
Ryte ilgai ant savęs pyliau šaltą vandenį. Bandžiau atgauti sąmonę. Nė velnio neišsimiegojau: galvą skauda, o akys plaukia... Visa kita, kaip suvažinėta. Tikras į pensiją išėjęs transformeris. Bet, nori-nenori, o teko surasti savyje jėgų ir kaip nors surasti jėgų.
Matilda padavė karštą žolelių užpilą, kuris veikė panašiai, kaip stipri kava. Pažas padėjo užsidėti šarvus. Užsidėjau savo senuosius gotiškuosius, kurie jau buvo gana nemažai nutrinti ir nubraižyti. Vien tik įdubimų nuo strėlių buvo gera dešimtis. Baigsis karas, ir, jei išgyvensiu, atiduosiu geram meistrui – puikūs šarvai. Na ir brangūs kaip atminimas – vis tik aš juose ir buvau, kai atsigavau po „pernešimo“. O gal garbingiausioje savo pilies vietoje pasikabinsiu. Jei išgyvensiu, žinoma.
Patikrinau ginklus. Patenkintas šyptelėjau – ant dvirankio flamberto, kuriuo vakar mojavau raitas – nė įbrėžimo. Puikūs Zolingeno meistrai. Makščių tai jis neturėjo ir tokios net nebuvo numatytos – tik kelioninis užvalkalas, tad teko atidėti šonan. Pažas paduos, kai jau būsiu raitas. Prie balno jam yra prisukta speciali kilpa. Ietį taip pat vėliau paduos. Arbaletas jau prie balno, tad sėdau užtaisyti arkebūzos.
Naujo ginklanešio taip ir neįsitaisiau, o Tukui ir taip darbo buvo per akis. Teko savo laiku Jostą – toks mano pažo vardas – išmokyti valyti arkebūzą. Bet užtaisinėti – neleidau. Šis procesas mano „nervams“ labai tinka: nuramina ir gražina į pusiausvyrą. Beje, kol kariauna stovėjo Gentoje (v.p. Gentas, miestas vakarų Belgijoje), suspėjau užsakyti normalią buožę. Meistras be jokių klausimų, pagal mano brėžinius ją padarė, bet taip ir nesuprato jos paskirties. Na niekaip jie negali suprasti, kodėl šaudant geriau įremti šautuvą į petį, o ne spausti po pažastimi. Bet nieko aš jam neaiškinau. – jau seniai buvau nusprendęs, kad visokie progresyvūs dalykėliai į mases neis – jie tik man. Na, blogiausiu atveju – mano žmonėms ir tik labai dozuotomis porcijomis. Taip bus geriau. Nenoriu juokauti su istorija... Įspirsi šiknon ir žiūrėk, kad ji jau ne tik pati į Tartarą nulėks, bet ir patį nusinešė. Gal tai ir netiesa, bet geriau nejuokauti.
Taigi... apie ką aš čia? Taip... Tas pats meistras pakeitė ir arbaleto apsodą. Darbas puikus, sąžiningas, medis išlaikytas- gražus riešutmedis. Tiesa, meistras pagal savo ir šio laikmečio įpročius jį klaikiai išdrožinėjo ir padabino dramblio kaulu ir perlamutru. Kaip man – tai būtų kur kas geriau ir be visų tų „pribumbasų“.
Užtaisau... Paėmiau parako ragą, kuris buvo kantuotas juodintu sidabru, įstatu noselę į vamzdį ir nuspaudžiu dozatoriaus „varlytę“. Reikalingas kiekis subyrėjo. Parakinę, tai aišku, ne aš sugalvojau. Tokios atsiras gal po šimtmečio. Aš paprasčiausiai nubraižiau brėžinį ir juvelyras, kuriam buvo paaiškinta, kad tai dėl prieskonių dozavimo, pagal jį man ją pagamino. Beje, su specialia rankenėle buvo galima keisti dozatoriaus dydį. Tokių parakinių neturi net mano arkebūzininkai – aš jiems nurodžiau gamintis cilindrinius užtaisus: prakandi užtaisą, išberi paraką, įvarai kamštį, kulką arba kartečę ir užkemši glamžytu užtaiso popieriumi. Taip pat aplenkiau laiką. Bet jau nelabai daug.
Parakas... Tai tik pavadinimas, nors pas mane jis pats geriausias iš esamų. Jį gamina Burgundijos ginklininkų rūmų parako dirbtuvėse pagal specialų užsakymą. Bet vis tiek šūdas. Po šūvio – vos ne centimetras degėsio apnašų. Dega nestabiliai: tai per lėtai, tai per greitai, o tai ir iš vis nesudega. Jis jau grūdėtas (v.p. tais laikais parakas dar daugumoje buvo vientisos masės, kaip plastilinas), bet vis tiek geras šlamštas. Ir aš čia jau bejėgis. Žinau, kad norint pasiekti geresnį degimą, jis turi būti smulkesnis ir rutuliukai turi būti vienodi, tačiau kaip tą pasiekti – neturiu jokios nuovokos. Teks naudotis tuo ką turim, nors ir per miglą lyg pamenu, jog parako grūdelius pildavo į specialų būgną ir sukdavo, kol jie vienas su kitu besitrindami sutankėdavo ir suvienodėdavo. Reikia gal kokį savanorį surasti; na, kurio visai negaila – gal kas išeis?
Tampriai įvariau iš kitos odos iškirstą kamštį, veltinio kamštį ir vėl odinį kamštį ir pribėręs kartečės – taip pat atseikėjęs, nes buvau apskaičiavęs jos galimai optimalų svorį ir vėl įvariau kamštį. Štai dabar tvarka. Ant lentynėlės užbėriau parako ir uždariau specialiu gaubteliu, kuris neleido parakui nubyrėti. Taip pat mano „išmislas“. Štai taip – baigta.
Jostui, kuris nekrutėdamas sėdėjo šalia ir viską stebėjo su šventu virpesiu, įsakiau įdėti arkebūza į dėklą šalia balno.
Kas dar... indiškas talvaras su manimi – kirstynėms labiausiai tinkamas daiktas, mizerikordas dėkle. Dviašmenio durklo neimu – perteklinis daiktas... Kaip ir viskas.
Užsidėjau saladą su juodomis ir violetinėmis plunksnomis ir išėjau iš palapinės.
Kompanija jau buvo išsirikiavusi ir mane pasitiko sutartiniu riksmu.
Atnešė kompanijos vėliavą. Paprastas baltas audeklas su mažu raudonu kryžiuku dešiniajame kampe.
Po komandos mokiniai iš eilės išeidavo iš rikiuotės, atsiklaupę bučiuodavo vėliavos kampą, o po to būrio kryžių, kurį laikė kompanijos kapelionas – tėvas Serafimas, kuris sąrašuose figūravo kaip arbaletininkas Gusas Bromelemas iš Malino pravarde Mėsininkas. Šia proga jis buvo užsidėjęs sutaną ir atrodė labai iškilmingai. Nors mano akiai gal net daugiau žvėriškai, nes išvarvėjusi akis ir plėšinis randas per visą veidą nelabai tiko kunigui.
Lyg ir visi prisiekė...
Bet tai tik pirmoji priesaikos dalis. Kita dalis įvyks vidurnaktį, bet jos pašaliniai nematys, o tai visa kompanija greit atsidurs ant laužų, nors mano akiai tai nieko čia šventvagiško kaip ir nėra. Tas pats mėsininkas kiekvienam mokiniui padarys kryžiuko pavidalo įpjovas ant krūtinės ir nuvarvėjusiu krauju suteps kryžių... Štai ir viskas...
Na ir dar, aišku, pora ritualinių sakinukų...
Pabučiuos Deriko van Kvislingo kaukolę, kuris, pasak legendos, įkūrė šią kompaniją... O taip, gal tai visai ir ne jo kaukolė.
Niekalai, žodžiu..
Taigi. Po vėliavos ir kryžiaus bučiavimo ceremonijos paskelbiau apie Viljamo Logano, pravarde Tukas, paskyrimą arbaletininkų leitenantu ir mostelėjau ranka įsakydamas trimituoti išžygiavimą.
Samdiniai sutartinai trepsėdami pasuko iš stovyklos.
Apsisukau ir pamačiau palapinės prieangyje sustingusią Matildą. Pasiunčiau oro bučinį ir timptelėjau Kaprizą. Rodenas, kol užgis žaizdos, dar mažiausiai porą savaičių turės ramiai stovėti. Taupau aš jį.
- Kaip manai, „doičiai“ lys ant tilto? – prie manęs prisiartino van der Veldė.
- Būtinai.
- O kam? Mes juk vakar jiems gerai pakutenom.
- Frydrichas puikiai supranta, kad Karolis nemiegos ir vakarykščiu laimėjimu nepasitenkins. Todėl vokiečiai iš odos išsiners, bet neleis kunigaikščiui taip paprastai dar kartą persikelti per Erftą. O ką jie dėl to turi padaryti?
- Na... – Joachimas pasikasė šeriais apaugusį pagurklį. – Na... jiems reikia artileriją patraukti arčiau upės.
- Būtent. Bet kol prieštilčio įtvirtinimai mūsų rankose, to padaryti nepavyks. Taip kad pamatysi. Vokiečiai atvilks bombardas ir bandys mus sumaišyti su šūdu, o per pertraukėles mus atakuos pėstininkai.
- Na.. taip... Bet mūsų mažai, o daugiau karių įtvirtinimuose netilps. Burgundų artilerija nuo ano kranto vokiečių taip pat nepasieks...
- Ir aš apie tą patį... – Nuotaika ir taip šūdina, o nuo iškilusių perspektyvų ir visai nusirito žemiau kelių.
Na nesuprantu aš Karolio strategijos. Galima juk paprasčiausiai susprogdinti tiltą ir neleisti Imperijos armijai persikelti per upę. Tai įmanoma padaryti  net visai mažomis pajėgomis. Na ir galų gale greičiau paimti tą prakeiktą Noisą, kuris jau neturi nė vieno sveiko bokšto. Pora gerų šturmų ir jis kris.
Ryto rūke pasirodė Erftas, kurio pakrantė buvo apaugusi nendrėmis ir jo juodi, tarsi švininiai, vandenys lėtai tekėjo tolyn. Vietomis bolavo gervių siluetai, kurios nerūpestingai stovėjo ant vienos kojos ir dairėsi varlių. Vietomis nuo karpių uodegų per vandens paviršių nuraibuliuodavo žiedinės bangelės.
Erfte veisėsi gana daug žuvies. Kai atsargos jau buvo beveik išsekusios – apgultis, vis tik tęsėsi jau daugiau kaip pusmetį, o aplinkiniai kaimai jau buvo tuštutėliai, - naktimis siųsdavau grupeles su tinklais. Tuo tarpu Karolio kariaunos vadai kažkodėl to nesugalvojo ir jų daliniai toliau rijo įgrisusią sūdytą mėsą. O mes visai neblogai racioną papildėme žuvimis.
Šioje vietoje Erfto plotis buvo ne daugiau kokių keturiasdešimties metrų ir jo abu krantus jungė siauras akmeninis tiltas – tiltas, prie kurio mes turėtume pražūti už Burgundijos kunigaikštį ir pačia Burgundiją... kad ją kur.
Priešingame krante jau šmėžavo Galeoto konto kuopos raudoni lombardų švarkai bei juodai apsirėdę Lježo pionieriai, kuriuos miestas atsiuntė vietoje karinio kontingento, kurį jie, kaip vasalai, privalėjo atsiųsti kunigaikščiui.
Apsidairęs pamačiau stambų bėrį ant kurio sėdėjo man pažystamas lombardų kuopos leitenantas.
- O!.. Ševalje!.. dar vienas ėriukas aukurui!.. – nusijuokė leitenantas, kai pastebėjo mane priartėjus.
Leitenantas Vincentas Grimaldis – turtingų žemvaldžių iš Padujos (v.p.: it. Padova). Tarp samdinių jis atsidūrė, kai jam teko greit dingti iš Italijos dėl kažkokio skandalo susijusio su moterimi. Tipiško itališko, bet mėsingo veido bruožų storulis. Stambi nosis, stambios lūpos. Linksmas ir labai malonus bendravime, bet deja, nežiūrint dar ganėtinai jauno amžiaus – visiškai beviltiškas alkoholikas. Štai ir dabar, linguodamas balne, jau kaukštelėjęs ir dar laiks nuo laiko makteli iš gertuvės.
- Baronas, Vincentai, - pataisiau jį, - aš jau baronas. Jo šviesybė Karolis Burgundietis man vakar padovanojo baroniją.
- Jūsų mylista... – Italas suvaidino juokingą nusilenkimą išskėsdamas į šonus rankas.
- Nesimaivyk, pats toks pats šviesybė. Kiek turi žmonių? – paklausiau apžiūrinėdamas įtvirtinimus.
Lježo pionieriai surentė dvigubus artilerijos pabūklų įtvirtinimus, kurie labai priminė redutus (v.p.: angl. redoubt; iš pranc. redoute, iš it. ridotto, iš viduramž. lot. reductus „slapta vieta“ būtojo laiko dalyvio lot. reducere „pasitraukti“ – tai uždaro kontūro įtvirtinimas, iš pylimo su grioviu, skirtas žiedinei gynybai. Dažniausiai statydavo keturkampius redutus, nors naudojo ir penkiakampius ar šešiakampius). Tarpus užpildė medine tvora iš rąstų atvilktų iš išardytų netoliese buvusio kaimo su siaubą varančiu pavadinimu „Grimlinhauzeris“ (v.p. čia ne tik garso skambesnys, bet ir pats žodis „grimm“ sen. vok. reiškė „siaubą“) namų. Prieš tvorą išrausė negilų griovį su pylimu, kurio šlaitus sutvirtino fašinomis. Įtvirtinimai apėmė kokių aštuoniasdešimties metrų lanką prieš tiltą. Likusius laisvus priėjimus prie upės užtvėrė ežiais - užkardomis iš perpintų styrančių ir užaštrintų kuolų. Štai ir visi sušikti prieštilčio „tet-de-ponto“ įtvirtinimai...
- Penkios dešimtys arbaletininkų, pusšimtis ietininkų ir trys dešimtys mokinių, - niūriai, bet rimtai atsakė po nedidelės pauzės. – Na, ir kaip matai, dar šeši vegleriai su jų įgulomis (v.p. vegleriai, pranc. veuglaire, nuo lot. fulgor – žaibo blyksnis. Vidutinio galingumo patranka su ne itin ilgu vamzdžiu. Atsirado XV a. pradžioje ir buvo naudojamos daugiau kaip 100 metų. Šios patrankos buvo naudojamos lauko mūšiuose, įtvirtinimų gynyboje ir netgi apgultyje. Turėjo nuimamą spyną, buvo užtaisoma iš galo, tačiau, kai buvo pradėtas naudoti birus parakas, teko šios konstrukcijos atsisakyti, nes pridedama spyna jau nebeišlaikydavo spaudimo. Skirtumai nuo tokio pačio tipo kulevrinų ar serpentinų gana neženklūs ir iš esmės tai tos pačios rūšies patranka – daugiau priklauso nuo teksto autoriaus prioritetinio šališkumo ar teksto turinio). Na, o pas tave?
- Tas pats, tik be patrankų...
Taip ir yra. Praktiškai visa kompanija be mosarabų, kurie liko stovykloje. Aš juos palikau stovyklos apsaugoje ir nurodžiau tinkamai paruošti pabūklais būsimoms kovoms.
- Kaip tik sutilpsim įtvirtinimuose. Daugiau netilptų.
- Žodžiu, Vincentai, kairė pusė tavo. Už palisado – arbaletininkai ir mokiniai, o ietininkai dengia praėjimus. Komanduok. Užteks maukti... – burbtelėjau italui ir pasukau žirgą link savo seržantų.
 


2016-07-27
 
 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą