2016 m. vasario 22 d., pirmadienis

“Armanjako šalis. Bastardas”. III skyriaus tęsinys. 2016-02-22


- Man nusispjaut, čia mano žemė ir aš vienas sprendžiu, kas nusikaltėlis, o kas ne. Aš taip noriu, o bandysi ginčytis, gausi per makaulę... Na? Spręsk! – leidau sau supykti.

- O kur jūsų ginklanešys? – Viljamas šiek tiek apsiramino: matyt šįkart atitikau savo vaidmenį.

- Žuvo. Svita taipogi. Visi mirė. Vienas aš likau... ir užteks apie tai. Čia klausimus užduodu aš. O aš tau jau sakiau... nenori - nešdinkis.

- Aš sutinku.. na bet aš...

- Tu dabar nusikaltėlis, kurio laukia nesulaukia Ošo (v.p.: pranc.:Auch [ɔʃ]; gaskoniškai. Aush [awʃ]) budelis, daugiau niekas... o lerdas tu ar kas, tai dar neaišku. Dvarininkai po miškus nesislapsto ir su vėzdais nepuldinėja. Tu supratai? Tarnauk ištikimai, ir mano malonė tavęs neaplenks, - pareiškiau škotui piktu arogantišku balsu.

Štai kaip... greit aš čia įsijaučiau. Net patikti padėjo. Ir gerai. Reikia iš karto į vietą statyti, tarnams tik laisvės duok. Norėjau iš karto jį pakelti į ginklanešius, bet po to nusprendžiau luktelti ir geriau pažinti savo naujai iškeptą pakeleivį. Tegu iš pradžių patarnauja. Na ir kipšas jį žino, kas per žmogus. Dideliu žmonių žinovu aš savęs niekad nelaikiau. Matydamas, kad Loganas dar kiek abejoja, paskubėjau užtvirtinti sėkmę.

- Vėliau ar anksčiau tu nudvėsi šitam miške arba pakliūsi į kartuves. Aš tau siūlau gyvenimą. Ir galimybę pakilti.

- Aš sutinku, pone... – Viljamas išlindo iš upelio ir atsiklaupė. – Aš jums tarnausiu negailėdamas savo gyvasties, ir nuo dabar mano gyvenimas – jūsų.

- Va taip, jau geriau. Imk. – Aš mestelėjau savo senąja kottą ir atsarginius... trumpiau, apatinius.

Kito šių trumpų kelnių iš audinio su raišteliais po kelėnais aš nežinojau, o Žan Žanovičius sufleruoti neskubėjo.

Po valandos prieš mane stovėjau jaunas vaikinas. Nuo to skirtumo lyginant su ankstesniuoju – net švilptelėjau.

- Kiek gi tau metų?

- Per Marijos apsireiškimą dvidešimt bus... – paaiškino Viljamas ir kažkodėl paraudo žiūrėdamas į savo atvaizdą pelkutėje.

- Aišku; dabar užsimesk kas yra. Nesušalsi... Nusigausim iki miesto, įsigysim tau drabužių.

- Ačiū pone... - padėkojo škotas. – Jūs man labai geras. Atsidėkosiu kaip galėsiu.

- Kur tu dingsi... Nuo dabar tavo vardas Tukas, mano tarnas, - iškilmingai pradeklamavau. Na kaip kitaip jį pavadinti?

Vienuolis!

Iš Anglijos!

Diktas kaip šernas!

Pagal analogiją, tai tikras Tukas.

- Tukas pranciškonas buvo (v.p.: vienuoliai pranciškonai; (ispaniškas vardo variantas yra Franciskas), - kaip įprastai burbtelėjo Viljamas.

- Tai tu žinai...

- Kas Britanijoj nežino Robo Lokslio, Chatingtono grafo ir jo draugo brolio tuko! – mane giliai nustebinęs pranešė škotas.

Ir bosuodamas užtraukė:

 

Virpa turtuoliai,

Švenčia varguoliai:

Garsusis Robin Hudas

Į jomarką traukia...

 

Aš tylai susilydžiau. Štai kaip... neišgalvojo legendos. Tiesa vadinasi. Kad kur kumelė snukį nulaižytų... prie gyvos istorijos prijunkau. Taip dar ir d‘Artanjaną susitiksiu... pala, na nebent jo prosenelį, atrodo. I ką, jis taip pat gaskonas ir kažkur šiose vietose laikosi. Bearne... štai.

Pats sau nusistebėjau, bet neišsidaviau ir riktelėjau ant savo naujo tarno:

- Man nusispjaut, kas jis buvo. Štai dar tau sūrio gabaliukas, ir einam. Ėdi sūri, eini prieš arklį miesto kryptimi ir pasakoji man viską, kas aplinkui vyksta. Eik.

- Jums, pone, nereikėtų rodytis šiose apylinkėse, - netikėtai pranešė man naujai iškeptas Tukas.

- Kodėl gi?

- Jūs pats turėtumėt žinoti...

- Tęsk... man kovoje per galvą trinktelėjo, parą be sąmonės gulėjau... beveik viską pamiršau, - pasistengiau išsisukti.

Ši versijai veik netoli nuo tiesos ir buvo.

- Jo, taip būna, - patvirtino Tukas. – Mano dėdulei per galvą kovos kirviu taip trinktelėjo, kad ne tik atmintį prarado, bet ir kalbą. Mykė kaip karvė iki pat mirties.

- Prie reikalo. Mane tavo dėdulė mažai domina. Kodėl neverta rodytis?

- Jūs gi iš Lekturo su kova išsiveržėte? – paklausė Tukas ir, nelaukdamas atsakymo, tęsė: - kai prasidėjo Lekturo apgultis, aš kaip tik paskutines dienas Oše buvau. Jis seniai jau buvo valdomas frankų rua senešalių (v.p.: pranc. sénéchal; Frankų valstybėje – karaliaus rūmų vyriausiasis valdytojas; pareigūnas, vadovavęs administracinei ir teisminei apygardai). Visi žino, kad buvęs ponas, jūsų tėvas Žanas penktasis d‘Armanjakas nemalonėje ir apgultas Lektur. Na ir jūs, aš taip suprantu, su juo buvote, o dabar išsiveržėte iš miesto. Kai tik miesto sargyba ar kas kitas iš garnizono pamatys jūsų herbą, tuoj pat sučiups. Na ir ant kelio kariuomenės pilna. Pastiprinimai ir gurguolės... taip, kad pone, jei norite sužinoti mano nuomonę...

- Be vingrybių. Kalbėk. – Aš tylai pasidžiaugiau, kad radau šitą žaliūką.

Pats, nė kiek nedvejodamas, nuvaryčiau į miestą, ir, aišku, pakliūčiau. Ne kitaip kaip angelas sargas mane naujajame kūne globoja.

- Tik nerūstauk, pone... – Tukas susuko liūdną veidą. – tik jumis besirūpindamas siūlau ir jokiu būdu nenoriu įžeisti jūsų garbės, kabaljero...

- Broluži Tukai, jei nori gerų santykių, išmok šnekėti tiesiai, o ne uodegą vizginti... – Mane jau pradėjo užknisti Logano maniera vinguriuotai ir po arbatinį šaukštelį per valandą, pateikinėti informaciją.

- Reikia pakeisti herbą ir jūsų spalvas...

Akimirksniu manyje sukilo buvęs mano kūno savininkas, ir aš, traukdamas espadą  užšaukiau:

- Aš gi tave į gabalus sukaposiu, šunie!..

Tukas mikliai atšoko į šoną ir papriekaištavo:

- Aš gi sakiau... kodėl iš karto „į gabalus“... protingas į sieną nesikabaros, protingas per vartus įeis... pats prapulsite, o man ką daryti?

Aš iš karto pasistengiau suimti save į rankas. Nežinau, ką Žan Žanovičius tokio pikto atrado tuko žodžiuose, o man tai jo pasiūlymas pasirodė priimtinas ir dalykiškas.

- Tylai; nepriekaištauk, prieik... – mostelėjau ranka Tukui. – Kaip tu sau tai įsivaizduoji?

- Aš galėčiau jums nupiešti naują herbą tinkantį naujam titului ir vardui, bet pas mane nėra dažų. Bet aš galiu nueiti į Fleransą ir nupirkti jų pas dažytoją. Bet taip atrodantį mane iškart suims. Vat kaip...

- Toliau...

- Jei paskolinsite man savo kalaviją, aš pasėdėsiu prie kelio ir apsirengsiu, o po to ir į miestą nubėgsiu...

- Plėšikaut susiruošei? – konstatavau.

- Na, o kaip... drapanos jūsų man per mažos ir ne pagal rangą. Vėl gi... spalvos... – Tukas kiek sutriko. – Jūs neabejokit, jūs mano geradarys, nepabėgsiu ir neišduosiu, pone. Na, dar yra vienas būdas... Jūs palauksite kokio nors kabaljero ir iškviesite jį į dvikovą. Na, o toliau – kaip Dievas duos.

- Va taip paprastai ir iškviesti į dvikovą?

- Na o kas? Už širdies damą ar dar dėl ko... Ir viskas. O po to jo turtas pereis jums. – Tukas stebėdamasis mano nesupratingumu skėstelėjo rankom.

Na taip... laikai tokie, vis niekaip neįsipaišau. Viskas labai paprasta. Bet iškvietinėti man į dvikovą ką nors man nesišviečia. Lazda su dviem galais vis dėlto, žinote. Tie patys riteriai ir mane patį gali...

- Neskubėk... – nusprendžiau kiek galint toliau nutęsti šio klausimo sprendimą. – Eikim iš palengvos link kelio, o ten bus aišku. Ir tu, šitą... per daug sau leidi, priplosiu už begėdiškas tavo kalbas... supratai?

- Jo... – patenkintas kinktelėjo Tukas. – O galima, jūsų malonybe, dar gabalėlį sūrio?..

- Imk... ir šitą... dainą kokią ten žinai, uždainuok, apie bobas... nuobodu man.

Tukas džiaugsmingai prisigrūdo pilną burną sūrio, žvaliai pasuko link takelio ir, sukramtęs, užgerkliavo boseliu:

 

Aš vaikystėje buvau smarkus vyrukas...

Aš pimpu vinis mušiau...

 

Taip... su tarnu man pasisekė. Na, bent jau – kol kas. Kas toliau bus – nežinau, bet labai norisi tikėti, kad ne blogiau.

Rodenas neskubėdamas turseno paskui Tuką, o aš, pasukiodamas galvą į šonus, mąsčiau, kaip prašokti visus priešų piketus (postus).  Tukas teisus, herbai ir spalvos čia beveik kaip pasas, gal ten patikimiau už pasą. Išeina, kad nė vienas dvarininkėlis savo noru nepersidažys: giminės, šeimos garbė ir taip toliau. Ir nesumeluos, kai jo paklaus, kas jis toks, dėl tų pačių priežasčių. Bet tai vietiniai šio laikmečio kilmingieji, o ne aš.

Ot naivuoliai...

Dabartinio žmogaus smegenys, išmitrinti visokiose kazuistikose, visiškai neprotestavo prieš kaukės pakeitimą. Va kiek titulų turiu; išsiaiškinti gi dar ką jie reiškia. Bet kiek suprantu, garsūs titulai ir pavardės, kaip mano, pavyzdžiui, visiems matomi, o mažo dvarininkėlio iš pakraščių gali ir nežinoti. Na, keliauja sau kabaljero, na ir tegu keliauja. Maža kur, gal su nekrikštais kariauti arba į šventas vietas. Jeigu spręsti pagal Valterį Skotą, galima ir sau kokį įžadą išsigalvoti. Ir praeis, reikia tik su Tuku pasikonsultuoti, o tai gali prisigalvoti...

Apsižiūrėjau aplinkui. Miškais baigtis neketino – atvirkščiai, tapo tankesnis, pasirodė išgriuvusių medžių, bet takelis, kuriuo vedė škotas, aiškiai matėsi...

- Jūsų milysta, o galima man jūsų arbaletą? – paprašė Tukas pažadinęs mane iš apmąstymų. – Gal kokį žvėrelį pašausiu. Tai vakare šviežia mėsa pasilepinsim.

- Kiek dar iki kelio? – pasidomėjau.

Ir negalvodamas perdaviau arbaletą su strėlėmis škotui... Po to susigriebiau ir supratau, kad pasielgiau kvailai. Siektelėjau espados, bet Tukas, kaip supratęs mano nuogąstavimus, nutaisė rimtą veidą, priklaupė ant vieno kelio ir pareiškė:

- Jūsų milysta, negalvokit apie mane blogai. Prisiekiu: niekada ir jokiomis aplinkybėmis aš jums nepakenksiu. Loganų giminės vyrai nė karto nesulaužė savo priesaikos. Iki paskutinio atokvėpio aš saugosiu jums ištikimybę ir ginsiu jūsų kūną.

- Gerai, jau gerai... nieko tokio aš negalvojau, - nesumišusiu balsu ištariau, žinoma gerokai melavau. – Tu klausimą girdėjai? Kiek dar iki kelio?

- Iki nakties nusigausim, jūsų milysta. Aš kaip galima toliau įlindau, na ir jūs taipogi, - kaltai paaiškino Tukas apžiūrinėdamas arbaletą.

- Gerai. Tada pradėk ieškoti vietos nakvynei.

- O ko jos ieškoti – greit bus seno romėnų bokšto griuvėsiai, aš joje, kol netoliese nepamačiau žmonių, anksčiau nakvojau. Ten ir sustosim. Nuo jos kaip tik pora valandų kelio.

- Vesk ir pliurpk mažiau... Na ir mėsa pasirūpink, - pasakiau ir toliau vaidindamas tikrąjį bastardą Žaną d‘Armanjaką de Lavardano ir Rokebreno vikontą. Nors, kiek aš spėju, melagystės nelabai man ten išeina. Tikru kabaljeru reikia gimti ir būti savo epochos kūdikiu. Na, o aš visai ne to molio. Na ir tiek-tos: manau apsitašysiu iki tam tikrų ribų, na ir dar likusi dalelė  d‘Armanjako patars.

Tęsėme kelionę, persikėlėme per mažyti upeliuką ir pelkę ant jo krantų. Ten aš įsakiau Tukui priskinti sedulos (v.p.: greičiausiai turima galvoje Geltonžiedė sedula; lot.: Cornus mas) ir jis stenėdamas iš pastangų pririnko visą pošalmį.

Dar po poros šimtų metrų škotas vikriai pašovė mažą stirnaitę iššokusią tiesiai į mus. Užsimetė ją ant peties ir patraukė tolyn vėl gerkliuodamas begėdiškas balades.

M-taip... žmogeliai nors ir viduramžiški, bet šita kryptimi ne labai nuo dabartinių skiriasi... cha... netgi išmoningesni, nors šiurkštesni ir vulgaresni.

Kai saulė medžių viršūnes nudažė raudoniu, pasirodė gebenėmis apaugęs beveik sugriuvęs bokštas. Kažkada jis išdidžiai stiebėsi į viršų, gąsdindamas galus ir keltus ir net dabar, beveik sugriuvęs, kėlė pagarbą.

Prisiliečiau ranka prie šiurkštaus, apaugusio samanomis paviršiaus ir staiga maža sekundės dalele pamačiau rūsčius karius romėnų šarvais ir skiauterėtais šalmais. Nors regėjimas buvo akimirksninis, bet stebino savo realistiškumu... taip... už kiekvieno akmens čia – istorija. Kraujas, mūšiai... Ne iš karto romėnams pasidavė išdidūs galai ar kas čia begyveno.

- Pasirūpink arkliu, po to laužą įkurk, - įsakiau Tukui. – skiltuvas krepšyje, o stirnaitę duok čia.

Pabandžiau durklo galiuką nagu ir žvėriuką greitai nulupau. Nesudėtingas mokslas. Medžioklę nuo vaikystės mėgau. Ant kailio greitai sukapojau mėsą į gabalus, lengvai nuploviau vandeniu, po to įtryniau druska iš bronzinės druskinės ir pabaigai ant mėsos išspaudžiau uogas.

Nemėgstu blogai paruoštos mėsos. Mėsa, kaip moteris, jai reikia dėmesio, bet, kartu, ir lengvo neatidumo kiek atskiesto šiurkštumu. Jokio siusiukavimo. Ir tada ji bus verta tikro vyro. Būtinai dideliais gabalais, kiek padegusi iš viršaus ir iškepusi viduje, su pelenu kruopelėmis ant ružavų šonų, su dūmų kvapu... mm... Dieve, koks aš alkanas!..

Greit nužievinau kelis riešutmedžio virbus, užmoviau mėsą ir ėmiausi laukti kol išdegs didelis Tuko įkurtas laužas.

- Ko sėdi, vynmaišį duok.

Prieš mėsos kepimą reikia išgerti. Šventa tradicija. Rankoje pasiūbavau vynmaišį... Pora litrų liko. Pakankamai... Na, bet kur Tukui įpilti?

Staiga pamačiau lengvą blizgėjimą krūmuose prie pat bokšto sienos.

- Pažiūrėk, brolyti, kas ten blizga?

Škotas pakasinėjo ir ištraukė senovinę purviną ir kerpėm apaugusią taurę.

- Duok čia... – Pasukiojau rankoje ir pagramdžiau durklu... čia tai bent! Sidabras, na ne kitaip, ir net su raudonais akmenimis. M-taip... mūsų laikais iš kart praturtėčiau su tokiu radiniu. O čia? O čia va taip bus...

Šūktelėjau škotui.

- Išvalyk ją, ir kuo geriau. Smėliu patrink. Bus tau iš ko vyną siurbti. Ir vikriau.

Kol Tukas darbavosi, aš nustūmiau išdegusias anglis į šoną ir ant ragelių įtaisiau improvizuotus iešmus. Akimirksniu padvelkė kerinčiu kvapu, anglyse sučerškėjo tirpstantys riebaliuko lašeliai.

Mm, kartu su supančiu natūraliu vaizdeliu – pilnas „paradaizas“...

Įpyliau škotui į taurę vyno ir pats gurkštelėjau.

- Na ką, nevidone? Puikumėlis?

- Jo, milysta. Mergų dar...

- Tai tikrai... – pritariau.

Jaunas organizmas tiesiog jau tiesiai rėkia ir reikalauja. Bet nutariau paerzinti buvusį vienuolį:

- Kokios tau mergos? Tu gi vienuolis?

- Nepatiko, jūsų milysta, man  visas šis reikalas, atleisk Dieve už akiplėšiškas kalbas... – Tukas persižegnojo. – Per jėgą atidavė. Na koks iš manęs vienuolis? Juokas ir tiek...

- Na gerai... gerai, laikyk, kad nuo šventų įžadų tave atleidau... Pasuk mėsą.. Taip, va taip ir vynu iš savo taurės apšlakstyk. Šaunuolis... ko įsistebeilijai – stebiesi, kaip kilmingas seras su mėsą ruošia?

- Ne, - palingavo galvą Tukas.

- Nemeluok, šunie... na tiek to, paaiškinsiu. Tai kas aš?

- Jūsų kilnybė...

- Na čia tai aišku, - pertraukiau škotą. – Dar kas?

- Na... – pasimetė Tukas. – Kabaljero.

- Na tai irgi aišku. Kas dar? Pala... neatsakyk; iš pradžių mėsą duok. – Paėmiau iešmą, papūčiau ir įkibau dantimis į deginančią, šnypščiančia mėsą...

M-taip... Vardan to, verta gyventi. Užgėriau vynu ir tęsiau:

- Na, kalbėk.

- Vyras? – pagaliau susiprato škotas.

- O-oo... supratai pagaliau. O kiekvienas vyras turi mokėti apsitarnauti pats save. Net kabaljero. Gyvenimas mūsų pilnas pavojų, akimirksniu galima likti be ginklanešių, svitos – na kaip dabar. Medžioklė viena iš septinių kabaljero aistrų ir kartu tai reiškia ne vien tik mokėjimą medžioti, bet ir mokėjimą žvėrieną paruošti. Štai pasakyk, ką tu su didesniu noru suėstum: gabalą žalios mėsos ar puikiai paruošto kepsnio?

- Na, taigi, aiššku, chepštos... – pabandė atsakyti škotas su pilna burna mėsos.

- Ir aš taipogi. O ką daryti, jei ėst norisi, o nieko greta nėra? Šš-tai... Mėsą kepti, o ją kepti mokėti reikia. Supratai, bėdžaiu?

- Taip, jūsų milysta, viską supratau, - energingai sukinkavo Tukas. – Lenkiuosi jūsų išminčiai, jūsų šviesybe.

- Taigi. Paduok dar mėsos... Šaunuolis... Bet atsimink, tai tik žygyje. Visa kitą tegu ruošia žmonės, kurie tam paruošti ir skirti. Supratai?

- Supratau, jūsų milysta.

- Šaunuolis, tai pasakok dabar, ką ten apie herbą šnekėjai.

- Na, tik... štai nepulkit ant manęs su kalaviju... – Tukas atsargiai pažvairavo į mane.

- Nepulsiu. Pasakok... aš šiandien geras. – Čia aš nesumelavau.

Sotus valgis, puikus vynas ir sąlygiškas komfortas mano šviesybei atgaivino puikią nuotaiką. Kartu Tukas, kaip čia tiksliau pasakius... teisingai elgėsi. Pastebėjau, kad vaikinas pakankamai protingas. Protingas ne tiesiogiai ir pažodžiui, o gyvenimiškai protingas ir išmintingas, moka teisingai išskirti prioritetus. Štai suprato, kad jo atveju vienintelis teisingas sprendimas laikytis manęs – ir demonstruoja savo ištikimybę visomis galimybėmis. Ir kažkaip tikisi, kad pasitaikius progai jis iš tikro gins savo poną visomis išgalėmis. Nežinau, galbūt jis paprasčiausiai savo epochos žmogus, kur viskas priklauso nuo pono ar globėjo, o gal vis-tik tai mokėjimas išskirti prioritetus. Bet kokiu atveju, aš kiek jo atžvilgiu atsipalaidavau, norėtų jis - jau seniai galėtų strėlę įsodinti... bet ne.

- Herbą reiktų pakeisti ir pakeisti titulą su vardu arba visiškai nuimti nuo savęs luominius ženklus... – Tukas atsitūpė pasiruošęs greit dingti jei pradėsiu purkštauti.

- Sėsk... aš du kartus nekartoju. Pasakiau  - nesipiktinsiu, tai reiškia, kad nesipiktinsiu. Va tu, supranti, ką pasakei? Išduoti giminę, išduoti prosenelius... apjuodinti savo vardą, kabaljero vardą... tai negirdėta. D‘Armanjako giminėje niekas taip nesielgė...

Aš stengiausi įmušti škotui į galvą mintį, kad jis man siūlo man šventvagystę ir nepriimtinus kilmingam senjorui dalykus. Visu vidumi jaučiau, kad toks poelgis kertasi su kilmingo kabaljero įvaizdžiu ir tai gali sukelti įtarimus Tukui.

- Paaiškink savo mintį.

- Na kaip, jūsų milysta... suprantate... kai prieš veidą šmėžuoja ešafotas, ne iki kilmingų manierų. Jūs jau atleiskit, bet apie jūsų tėvą legendos vaikšto. Ir kaip jo nekenčia pamaldusis frankų rua Lui – taip pat ne paslaptis. Lui nepaliks jūsų ramybėje. Jūs jo kozeris prieš jo tėvą. Aš, iš savo pusės, suprantu, kad ne šiaip sau jūs iš Lekturo pabėgot. Atleiskit už įžulius žodžius, bet jei yra tikslas, tai jo reikia siekti visomis išgalėmis...

- Ne tavo suknistas reikalas – mano tiklai, pertraukiau Tuką.

M-taip... Vaikinas išties protingas ne pagal luomą ir laiką.

- Aš kenčiu tavo įžulias kalbas, nes šiandien geras. Štai pasakyk, kaip tu galvoji, kodėl tau manęs neįdavus? Ir kaltę savo išpirksi, ir, gal būt, malonių gausi.

- Na kaip? – Vaikinas sunerimo. Aš gi prisiekiau, o Loganų...

- Štai ir nemeluok man... – subariau. – Tikrą priežastį sakyk ir nebandyk mano kantrybės, šunie. Aš tave kiaurai permatau. Atsakyk.

- Viskas labai paprasta, jūsų milysta.- Tukas nulenkė skustą galvą ir tyliai atsakė: - Nebus už jus jokių malonių; bent jau man. Viską gaus tas žmogus, kuriam aš pranešiu... durnas tai reikalas. O aš kaip turėjau eiti ant ešafoto, taip ir eisiu. Bet... galit mane primušti... net nudurti, bet aš irgi garbę turiu, nors ir pridirbau nedorybių. Aš tikras savo giminės sūnus... ir už gerus darbus šimteriopai atsimoku. Jūs juk mane išgelbėjot, neleidot nudvėsti kaip žvėriui. Pavalgydinot, aprengėt, į tarnybą paėmėt... aš iš pradžių net nepatikėjau, blogai apie jus galvojau. Taip nebūna... jūs gi garbingas kabaljero... Kam jūs taip padarėt, jūsų milysta?

- Neverkšlenk... Imk dar vyno ir šakų į laužą mestelk... – Aš nežinojau, ką atsakyti tarnui.

Juk nepasakoti kas aš toks š tikro, ir kad mirtinai bausti pirmą sutiktąjį pas mus nepriimta.

- Kodėl, klausi? Viskas labai paprasta. Pranašišką regėjimą turėjau, kai be sąmonės gulėjau.

- Kokį regėjimą, jūsų milysta? – Tukas šventuoliškai išvertė akis ir man pasidarė netgi šiek tiek gėda už paprasto viduramžių berno apgaudinėjimą.

- Šventasis... – Aš įtempiau smegenis, bandydamas atsiminti nors vieną tinkantį epochai personažą. – šventas apaštalas Petras peržegnojo mane ir palaimino.

- Pats apaštalas Petras... – aiktelėjo škotas ir ėmė greitai žegnotis.

- Taip... būtent jis. Ištarė... – Dabar aš besikankindamas bandžiau sugalvoti, ką gi jis pasakė. – Ištarė jis... sako, nulemta tau išgelbėti sielą dievo sūnaus, kurį sutiksi savo kelyje. Išvalyk jį nuo blogio ir paimk jo likimą į savo rankas. Ir tebūnie jis tavo tikru tarnu, ir taip tu padarysi maloningą darbą... Tai štai, Tukai. O nebūtų regėjimo, mano kalavijas  - tavo galva, nes nusikaltėlis, vagis, nenaudėlis ir nusidėjėlis. Dabar tau aiškus mano elgesys?

- Taip, jūsų milysta, maloninguosius darbus jūs darote.

- Gerai... aš geras mūsų bažnyčios sūnus, skirtingai nuo tavęs, palaidūne. Tu man neatsakei, ką ten mano herbe reikia pakeisti.

- Pas jus bastardo juosta ir raudoni liūtai ketvirčiuose... tai jeigu juostą nuimti ir iš pirmo ir ketvirto ketvirčių liūtus išimti - bus de Segiur ( v.p.: pranc.: de Ségur) herbas.

- Iš kur tie... de Segiurai ir iš kur tu juos žinai?

- Tai vienas iš Jūsų žemių lenų (v.p.: lenas, tai senjoro vasalui iki gyvos galvos (vėliau ir paveldima) žemė su visomis prievolėmis). Kažkada perrašinėjau abato de Briulji veikalą, ten mačiau, o aš jei ką mačiau, tai iki mirties atsiminsiu.

- Ne bambėk... Na, perdarysi – ir ką? Maža to, kad pragare man degti už šią nuodėmę, tai ir mieste apgaulę gali atpažinti...

 

2016-02-22

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą