2017 m. rugpjūčio 25 d., penktadienis

"Armanjako šalis. Aukso Vilnos Slibinas". Armanjakas - 3. XXXI skyrius. 2017-08-25XXXI skyrius


Nenumaldoma ir aštri smarvė, neperbrendama klampynė, amžinas gausmas iš vadų šaukimo, ligonių ir sužeistųjų  stugimo, arklių žvengimo – tai viduramžiškos karių stovyklos realybė. Šiurpus vaizdelis. Pirmapradis pragaras.

Bet, velniai rautų, kaip aš viso to pasiilgau!!! Kaip ten mano aname laike pasakytų išmintingieji psichologai – profesionali deformacija? Degradacija? Bet ne, ko gero dar kaip nors kitaip...

Na ir koks gi, po galais - skirtumas! Vis tiek tų šarlatanų kol kas nėra ir nenusimato.  Na, o jei ir atsirastų koks nors šios brolijos atstovas, tai jų likimą būtų visai nesunku atspėti... aišku, kad laužas – jų paslaugoms! O kas gi dar? Su visokių ten psichologų ar kokių nors apsišaukėlių psichoterapeutų funkcijomis puikiausiai susidoroja šventikai – savotiškai, reikia pripažinti, bet labai efektingai. Bet kokiu atveju – niekas nesiskundžia...

Taip, apie ką aš čia? A, na taip, velniop tuos visokius psichologus. Lygtais daugiau nėra apie ką pamąstyti.

Į Burgundijos karinių pajėgų stovyklą atvykau birželio pirmos vakarą. Apie valandą išstovėjau prie įvažiavimo užkardos ežių, o po to dar ieškojau savo kuopos. Na ir vienam iš naujokėlių per snukį tvojau už tai, kad šis išdrįso savo tėvo-vado neįleisti į leitenanto Logano palapinę. Ilsisi, matote, ponas leitenantas! O šiaip tai vaikinukas šaunuolis. Reikės kaip nors padėkoti už tinkamą tarnybą.

- Monsinjore!!! – mano smarkusis škotas tradiciškai nušluostė susijaudinimo ašarą ir puolė glėbesčiuotis.

- Brolau Tukai!!! – aš taip pat paslapčia nubraukiau ašarėlę ir apimtas jausmų pertekliaus stuktelėjau per škoto pakaušį.

O ką? Na taip, mes siaubingi galvažudžiai, bet kažkokia prasme ir labai sentimentalūs. Ir visai ne gėda. Ašarėlės gi specifinės, kurios kaip tik ir atitinka apibrėžimą „vyriška ašara skurdesnė už šiukšlyno šunį“.

- Monsinjore... kaip gi aš...

- Na užteks, brolau, užteks...

Loganas net šniurkšdamas nosimi, šiltais pasisveikino su Klausu, po to su dvyniais, o po to sutrikęs pasisuko į mane:

- O kur Jostas?

- Neišsaugojau aš jo...

- Bet kaip? – škotas piktai tvojo kumščiu į šarvams skirtą manekeną.

- Taip. Visi ten būsim. Apsiramink ir įsakyk man į palapinę atnešti maisto, vyno ir karšto vandens. Pakalbėsim ir paminėsim...

Bet normaliai prisėsti nepavyko: atlėkė budintysis karininkas ir perdavė įsakymą skubiai vykti pas valdovą.

Na-a, taip... Jau kaip ir įprastas reikalas... Paradinius gotiškus šarvus užsimaukšlint, nepakeičiamąją beretę ant galvos, kojas į botfortus ir prisisgti visokiausius pjaunančius ir duriančius rakandus. Kas dar? Na ir, aišku, bižuterija. Daug bižuterijos. O dabar tai jau viskas. Pasižiūrėjau į save veidrodyje ir kiek nuliūdau dėl savo supliuškusio ir pajuodusio veidelio. Bet niekur nesidėsi – tokia gyvensena ir tokie gyvenimo greičiai prie gero neveda: ačiū ir už tai, kad iš vis ant kojų pastovėti dar galiu.
Šveicarai plėšia Karolio palapinę prie Grandsono

Didysis Vakarų kunigaikštis, tai yra Karolis Burgundietis, jau suspėjo įsigyti naują palapinę vietoje prarastos prie Gransono. Tačiau ši buvo ne menkiau įspūdinga, tad išoriškai vadavietė niekuo nepasikeitė. Na ir sargyboje manieji negrai, aišku. Stovi net nejuda – didžiuojasi savo reikšmingumu, judus snukius atšėrė, o akyse žybsi džiaugsmas – ponas parvyko. Kunigaikštis vėl pakeitė savo asmens sargybinių aprangą ir dabar jie puikuojasi savo barchatinėmis livrėjomis. Nepratusiam prie viduramžiškų realijų, turėtų atrodyti siaubingai. Siaubingai nuostabiai. Žodžiu, šaunuoliai. Kiekvienam rasiu po gerą žodį, bet tik vėliau – po vizito pas Karolį.


- Kaip jūs čia? – tiesiog formaliai pasidomėjau pas asmens sargybos ietininkų seržantą Gabrielių Zenegerį, kurio pasaulietinis vardas – Mvebė arba tiesiog Gabris.

- Pone... – seržantas dėbtelėjo į šonus ir staiga suklupęs ant kelių ėmė tarškėti: - pone, mes stipriai laukti, jūsų mylista. Bloga, laba bloga...

- Kas atsitiko? – čiupęs už kirkos pastačiau jį ant kojų. – Ką tu čia darai šuns vaike?

- Į kovą veržiasi, - nusijuokė Loganas. – Nori žudyti. Sako – nusibodo stulpais stovėti.  O šiaip tai viskas gerai.  Tiesa, šioks toks nesusipratimas buvo: skundėsi kareivėliai. Mergos po šitų, tai po savaitę toliau nieko neaptarnauja – sako per daug šie naršūs.

- Reikia žudyti! Reikia! – išpūtęs akis patvirtino Gabrielius. – Karys visada žudyti. Jei nežudyti – visai ne karys. O mergos silpnos visai – visai, bet geros.

- spėsit dar. O su mergom tai gerai – šaunuoliai. Taip ir reikia... – nutraukiau kalbas ir nuėjau paskui budintį karininką.

Pasirodė, jog mane kvietė visai ne Karolis – jo šviesybė šiuo metu planavo mūšius – o didysis bastardas Antuanas.

- Žanai! – Antuanas pakilo iš už stalelio, kuris buvo nuklotas kažkokiais popieriais, ir labai nuoširdžiai ir šiltai pasisveikino.
Antuano, didžiojo Burgundijos
bastardo (balta juosta simbolizuoja
nesantuokinį pripažintą vaiką) herbasAnthony, bastard
of Burgundy, (1451-1504)
- Visada jūsų paslaugoms, sere... – nė akimirkai nepatikėjau parodytai šilumai ir nusilenkiau pilnai, kaip reikalauja rūmų etiketas.

- Liaukitės, barone, - Bastardas ironiškai nusijuokė, pastūmė man krėslą ir parodė į sidabrinį ąsotį.  – Įpilkite mums ir pasakokite, dėl Dievo meilės. Kaip ekspedicija? Išsprendėte savo problemą?

- Aš visada išsprendžiu savo problemas... – kiek pasipuikavau ir ištraukiau futliarus su laiškais. – Viskas čia. Bendrai paėmus – viskas gerai. O apie kai kurias smulkmenas tuoj papasakosiu...

Na ir pasakojau. Antuanas susimąstęs skaitinėjo pranešimus, o aš liejau šiek tiek redaguotą mūsų nuotykių versija. Kai kur pasigyriau, kai kur sutirštinau spalvas, o kai kur atvirkščiai – prigesinau žiežirbas. Raportavau ir akies krašteliu stebėjau Didįjį bastardą. Aš nesu talentingas mimikų skaitovas, bet šiokius tokius nusivylimo ir nusiminimo šešėlius aiškiai pastebėjau. Ir tai dar mažai pasakyta.

Na, ką gi, nuojautos manęs neapvylė – belieka tik pasikliauti Karolio kaip karvedžio talentu... na ir savimi, aišku.

Nors šiuo momentu viskas kaip ir neblogai. Kunigaikštis įsigudrino atkurti visą prie Gransono prarastą artileriją, kuri visais laikais buvo jo koziris. Tiesa, kokybiškai ji buvo kiek prastesnė – iš arsenalo išžvejotos visos senienos, bet ir tai jau nemaža. Kariuomenės skaitlingumas taip pat neblogas. Karui pinigų turi, tad ir su samdiniais viskas neblogai. Kaip jau spėjau sužinoti, tai daugiau ar mažiau trisdešimt tūkstančių po savo vėliavomis pastatė. Su tokia kariuomene jau galima ir kariauti. Jei moki, aišku.

Pats žygis taip pat prasidėjo visai pakenčiamai. Visas pakeliui sutiktas įgulas nušlavė be didesnių vargų. Šveicarų konfederacija ganėtinai nevienareikšmis junginys: kantonai retai kada vienas su kitu sutaria ir ganėtinai lėtai vienas kitam skuba į pagalbą. Štai ir dabar – Karolio kariauna jau stovi prie pat Berno, o šie niekaip nesusiorganizuoja. Beliko paimti tik Murteną ir kelias į Šveicarijos širdį atviras. Tik noriu šiek tiek perspėti: apie visa tai sužinojau iš Logano, tad iš tiesų viskas gali būti kiek kitaip.. netgi visai atvirkščiai. Reikia pačiam viską apgalvoti.

- Opa-pa!!! – netikėtai į Antuano kabinetą įsirito Le Granje. – Čia jūs, barone?

- Visu gražumu, monsinjore, - nusilenkiau juokdariui. – Sveikas ir drūtas.


- Smagu, - juokdarys atsakė į mano nusilenkimą ir atsisėdęs į laisvą krėslą kreipėsi į Antuaną: - Na ką, sere?

- Ogi nieko... – didysis bastardas nusivylusio žmogaus gestu numetė į šoną laišką ir ištiesė į mane ranką: - barone, pateikite man britų atsakymą.

Pagavau juokdario vos matomą pritariantį linktelėjimą, išsitraukiau likusį futliarą, bet atiduoti neskubėjau. Štai tokie reikalai, vienok... O aš maniau, kad į anglus kreipėsi pats Karolis tarpininkaujant La Granje. Ir čia paaiškėja: Antuanui viskas žinoma ir netgi turi teisę perskaityti laišką. Tada peršasi klausimas ar pats Karolis nors kiek nutuokia apie visus šiuos trypčiojimus? Jei ne, tai...

- Kame reikalas, barone? – Antuano balse pasigirdo metalinės gaidos.

- Taigi aišku kas... – juokdarys spragtelėjo pirštu per varpelį pakabintą ant kepurės. – Baronas praregėjo.

- A... jūs apie tai... – Antuano veidas šiek tiek pragiedrėjo. – Barone van Gutenai, duodu jums savo žodį: viskas kas vyksta šiame kabinete, vyksta vardan Burgundijos gerovės. Ir su mūsų valdovo žinia.

Na-a, taip... Na ir nė velnio nesuprantu. Tačiau per daug delsti ir kabinti akis, šiuo momentu, nerekomenduotina. Galima viską per vieną akimirką prarasti. O nesinori...

- Aš laimingas jums pasitarnaudamas... – nusilenkdamas atidaviau futliarą. – drįstu jus užtikrinti: mano abejonės buvo visiškai dėl ko kito.

- Jau nesvarbu... – futliaro dangtis nulėkė į kampą ir bastardas įsigilino į laišką.

- Netrukdysime... – juokdarys ištempė mane iš kabineto. Man reikia jums kai ką paaiškinti. Eime, eime...

- Iš pradžių... – atsisėdau ant nedidelės kėdutės mažame kambarėlyje. – Iš pradžių aš turiu dėl kai ko pasidomėti.

- Malonėkite... – juokdarys sukryžiavęs kojas įsitaisė tiesiog ant kilimo.

- Kaip manote, kam aš tarnauju?

- Ir kam gi? – Le Granje nutaisė įžūlų snukutį.

- įsivaizduokite, kad jo šviesybei Karoliui Burgundiečiui. Ne didžiajam bastardui Antuanui, ne jums, o būtent jam. Tikiuosi aiškiai paaiškinau?

- Aiškiau nei aišku... – juokdarys mostelėjo lyg būtų vijęs įkyrią musę. – Jums jau atsakė pats Antuanas. Kol kas daugiau jums nedera žinoti. Tačiau galiu užtikrinti, kad sužinosite. Aišku? Taip, matau, kad aišku. Taigi, tęskim. Su pavedimais jūs susitvarkėte tiesiog nuostabiai, o tai reiškia ką?..

- Neturiu net menkiausio supratimo. Ir ką gi?

- Na taip... – Le Granje eilinį kartą sukreipė veidą. – Na ir gerai, manykim, kad tai dėl nuovargio. Atėjo laikas susimokėti sąskaitas.

- Jūs man nieko neskolingas, - aš vis dar vaidinau kiek bukoką tarnybininką.

Juokdarys, aišku, nepatikės, bet kartais apsimesti avinu – nekenkia. Rūmų intrigos – jos jau tokios....

Le Granje priekaištingai palingavo galva ir tęsė:


- Mums galutinai pavyko išsiaiškinti, kad pasikėsinimą į jus organizavo grafas de Monforas, Kampobaso kontas – kunigaikštis.

- Panašiai ir numaniau. Kokios priežastys?

- Pavydas. Paprasčiausias pavydas, - juokdarys skėstelėjo rankomis.

- Dėkingas jums... – galvoje jau sukosi mintys kokiu būdu nubausti šį šiknių.

Ot, tai kalės vaikas...

- Maža to... – tęsė juokdarys, - mes galime jums padėti su satisfakcija (v.p.: lot. satisfactio — patenkinimas. Atlyginimas už padarytą nusikaltimą. Dažnai naudojamas kaip iššaukimo į dvikovą už įžeidimą, terminas)

- Kokiu būdu?

Kokios problemos? Iššauki į dvikovą ir užmuši...

- Ačiū. Bet manau, kad valdovas tokia įvykių eiga nebus patenkintas.

- Patikėkite, už šią dvikovą jūsų niekas nebaus, - plėšriai šyptelėjo juokdarys. – Mes pasistengsime. Rytoj vakare...

Toliau Le Granje papasakojo apie savo sumanymą ir aš eilinį kartą įsitikinau jo visai nesilpnu protu. Ir dar supratau, kad lombardas įsigudrino perbėgti per kelią kol kas man nežinomai partijai, kuriai priklausė pats juokdarys ir, aišku, pats didysis bastardas Antuanas. Štai tokiu negudriu būdu jie jį numeta nuo svarstyklių, o kartu padaro ir paslaugą man. Na ir šiknon, šiuo atveju tegu manimi naudojasi – aš neįsižeisiu.

- Sutinku. Manykim, kad skola padengta. Tačiau yra šioks toks niuansas...

- Jūs apie ką?

- Leitenantas van Breskensas. Jūs žadėjote pagelbėti jam gauti auksinius pentinus... – nusprendžiau pabūti šiek tiek labiau įžūlus.

- Kaip tik, taip iš karto, - atsakė juokdarys. – Dėl šito tai aš laikau pirštus ant pulso. Būkite tikras, esant pačiai pirmiausiai galimybei, jūsų škotas taps riteriu...

Neužilgo už palapinių sienų užbliovė trimitai. Tai reiškė, kad Karolis grįžo į vadavietę. Tai reiškė skubaus karinio pasitarimo sušaukimą.

Pasirodo, jog šveicarų kariuomenė jau atžygiavo iki Martenos ir ten, kažkodėl, sustojo. Karolis nusprendė jog tai liudija apie jų neryžtingumą, negalėjimą susitarti tarpusavyje arba tai, kad jie laukia pastiprinimo. Išvada buvo tokia: artimiausiu metu jokio generalinio mūšio nebus ir galima ramiai tęsti miesto apgultį. O jei šveicarai, vis tik, ryšis, tai mes juos pasitiksim už lauko įtvirtinimų ir gerokai juos apšaudę savąja artilerija, kontratakuosim.

Labai įdomus manevras. Netgi išmintingas. Tik bent viena akimi norėtųsi pamatyti už kokių tokių įtvirtinimų mes įsikursim... Bet tai jau ryt.

Mane taip pat pamalonino savo dėmesiu. Paspaudė ranką, dėmėjosi sveikata ir suteikė panašias malones. Tačiau nė žodeliu neužsiminė apie tai, kad žino apie mano slaptą žygį.  Nejaugi Antuanas žaidžia paslėptomis kortomis? Nors kažin. Kažin ar didysis Burgundijos bastardas kažką rengia prieš savo brolį. Ne tas žmogus.

O bendrai paėmus, tai Karolis man patiko. Gyvas, linksmas ir kupinas entuziazmo. O tai negali nedžiuginti.

Tiek jau to. Rytas už vakarą protingesnis. Velniop tuos šveicarus ir visokius šturmus. Ryt vakare papjausiu tą lombardų šiknių. O tai gerokai įdomiau.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą