2017 m. rugpjūčio 18 d., penktadienis

"Armanjako šalis. Aukso Vilnos Slibinas". Armanjakas - 3. XXX skyrius. 2017-08-18
XXX skyrius

 

- Jūsų ekscelencija, aš tiesiog sužavėtas jūsų įžvalgumu.

- O būtent? – de Burgonis atsitraukė nuo farširuoto fazano ir klausimai kilstelėjo antakį.

- Grįžęs nespėjau nusitempt šalin botfortų, o jūsų kvieslys jau pribuvo... – suvaidinau susižavėjimo kupiną šypseną.

- A, tai... – kardinolas kukliai šyptelėjo. – Iš tiesų tai niekis. Geriau papasakokite kaip jus priėmė Bretanės rūmuose.

- Nuostabiai, jūsų ekscelencija. Nuostabiai... – mažumėlę sutrikęs ėmiau mąstyti kiek plačiai galiu pasakoti.

- Kaip jūsų dovanos? Valdovams patiko? – de Burgonis leido man suprasti, kad jis informuotas.

- Tikiuosi, jūsų ekscelencija. Bent jau jokio atstūmimo nepastebėjau.

- O kaip depeša? – kardinolas staigiai pakeitė balso toną ir temą. – Kokia reakcija buvo į laišką?

Užduodant paskutinį klausimą, iš mielaširdingo šeimininko, kurį vaidino šventikas, neliko nė šešėlio: išplaukė šaltas protas – tikroji jo esybė. Nors ji pasirodė tik itin trumpai akimirkai, o po to vėl pasislėpė po mandagia šypsena.

Ta-aip... kažkodėl man atrodo, kad iš manęs dabar pat reikalaujam apsispręsti dėl prioritetų. Tai turėtų skambėti taip: „ tu kieno, žmoguti? Mūsų ar...“ Ir ką gi atsakyti?

- Jūsų ekscelencija... – aš įdėmiai žvilgtelėjau į kardinolą. – Manau, kad jūs ir taip žinote. Ar visgi man reikia atsakyti?

- Reikia, Žanai, reikia... – de Burgonis mielai šyptelėjo.

Plėšrūniškai mielai.

Pagalvojau ar neverta suvaidinti atgailos prašančio nuodėmingojo, bet... bet pamaniau, kad nepavyks. Na, o vaidinti besilaužančią prostitutę – man nesinorėjo. A... tebūnie kas bus...

- Jūsų ekscelencija, aš galiu jums papasakoti tik apie savo asmeninius įspūdžius. Kurie, beje, gali būti ir klaidingi. Tačiau kas depešoje...

- Man užteks ir jūsų nuomonės, - šventikas pritariamai linktelėjo.

- Man atrodo, kad mano siuzerenas Bretanėje nerado sąjungininko.

- O Anglijoje?

- Taip pat. Nors...

- Užteks, barone, - kardinolas rankos mostelėjimu mane sustabdė. – Kol kas užteks.

- Kol kas?

- Taip, kol kas. Žanai, aš puikiausiai suprantu jūsų padėties dviprasmiškumą. Jūs turite siuzereną, kuriam tarnaujate. Beje, ištikimai. Ir visiškai nesirengiu vesti į nedoros kelią.

- Dėkingas jums, jūsų ekscelencija... – iš tikro buvau kardinolui dėkingas.

Kodėl? Ogi todėl, kad aš jokiomis aplinkybėmis esant, nesirengiau išduoti Burgundijos kunigaikščio. O jei tai padarysiu, tai išduosiu ir pats save. Štai toks monas...

- Tačiau kita vertus... – kardinolas intriguojančiai trumpam nutilo, - jūs kuo puikiausiai galite suderinti tarnybą savo siuzerenui su tarnyba su mūsų motina katalikų bažnyčia. Jokios priešpriešos nebus. Ir nereikia raukytis – aš tai jums garantuoju.

- Gali būti, kad aš jus užrūstinsiu, bet vis tik išdrįsiu pasidomėti: kaip tai įmanoma?

Na štai – tiesos momentas – dabar gausiu pasiūlymą, nuo kurio, iš esmės – atsisakyti negalima. Ar, vis tik, galima?

- Žanai... – kardinolas su lengvo nusivylimo grimasa ignoravo mano klausimą,  - aš noriu jums kai ką pasiūlyti.

- Aš visas dėmesyje, jūsų ekscelencija.

- Didžiajai Romos inkvizicijai reikia jūsų talentų, - de Burgonis tai ištarė visiškai ramiu balsu – be jokio patoso, o po to mano veide įžiūrėjęs nuostabos šešėlį, taip pat kasdieniškai paaiškino: - Ne
taip seniai, pritarus popiežiui Sikstui IV (v.p.: lot.: Sixtus IV, tikroji pavardė Francesco della Rovere, 1414-1484. 212 popiežius: 1471-1484) šalia Didžiosios romėniškosios inkvizicijos buvo įkurtas slaptas riterių – tikėjimo gynėjų – ordinas. Šiuo metu šio ordino magistru esu būtent aš. Užbėgant už akių kai kuriems klausimams, skubu nuraminti – ordinas ne vienuolių, tačiau nariai turi šiokių tokių apribojimų.

- O...

- Pavyzdžiui: santuokinė ištikimybė, - de Burgonis atsakė į mano taip ir neužduotą klausimą.

Pamatęs manyje palengvėjimą, netikėtai nusikvatojo.

- Jūsų ekscelencija?.. – nustebau.

- Na gerai jau, gerai... – kardinolas baigė juoktis. – atleiski, bet kartais jūs mane iš ties linksminate, Žanai.

- Džiaugiuosi suteikęs jums malonumą... – burbtelėjau bandydamas paslėpti nepasitenkinimą.

O tu kalės vaike! Juokinu, matote, aš jį! Už tokius žodžius bet kam širdį išrausiu! Na... beveik, bet kam...

Kardinolas tarsi nepamatęs mano nepasitenkinimo, tęsė:

- Faktiškai šis ordinas tai inkvizicijos baudžiamasis kalavijas. Nors, ne tik – einant kovos su velnio pramanais keliu, nebūna paprastų ir vienareikšmiškų sprendimų.

- Aš tikrai pamalonintas jūsų pasitikėjimu, jūsų ekscelencija, bet išdrįsiu pranešti: aš jau esu Slibino ordino paladinas. Be to, kaip jūs teisingai pastebėjote, aš surištas vasaline priesaika su jo šviesybe Karoliu Burgundiečiu. Ar šios aplinkybės tikrai neprieštaraus viena kitai... – dėl visa ko pabandžiau atsikalbėti. Nors... pasakysiu sąžiningai: de Burgonis mane labai sudomino. Reikalas tame, kad dabartyje, tokio kaip aš, vidutiniokiško dvarininko padėtis visiškai priklausoma nuo jo siuzereno. Tokios realijos, kad niekieno baronų nebūna. Jų dalia visada susijęs su jų siuzereno likimu. O štai jau ta dalia būna įvairi: gali pražūti, o gali ir prie ko nors prisišlieti. Tai ko gi man iš anksto nepasirūpinti nauju busimuoju šeimininku? Šventoji katalikų bažnyčia nė kiek ne blogesnė nei kokie karaliai ar visokie ten suverenūs princai ir kunigaikščiai. Na, o man dar be palankumo siūlomas ir visai nemenkas statusas. Suprantama – atsargoje turiu ir kaizerio pasiūlymą, bet dar vienas – tikrai nepamišys.  Beje, neužbėgsiu į priekį – viskas turi savą kainą...

- Neprieštaraus, - kategoriškai pertraukė kardinolas. – Maža to, jums niekas nekliudys tęsti savos ištikimos tarnybos siuzerenui. Netgi atvirkščiai, tai netgi labai pageidautina.

- Mano statusas ordine?

Kardinolas pritariamai, tarsi suprasdamas ir pritardamas klausimui, palenkė galvą:

- Statutas kol kas nebaigtas, kadangi mes tik pradėjome rinkti brolius, bet jau galiu pasakyti: užimsite jums deramą vietą.

Man pasirodė ar iš tikro šis pasiūlymas ganėtinai miglotas? Kita vertus, o kokio velnio aš čia kaip kokia skaistuolė laužausi? Juolab neaišku kaip de Burgonis sureaguos į atsisakymą. Jei panorėtų, tai jo ekscelencija gali gyvenimą itin padoriai apkartinti. Ir niekas tada jau nepadės. Tai reiškia, kad...

- Jūsų ekscelencija, aš būsiu laimingas tarnaudamas mūsų motinai bažnyčiai.

- Aš visada buvau įsitikinęs, kad jūs, barone, mokate priimti teisingus sprendimus... – kardinolas akies krašteliu pamatęs iš už portjeros išdygusį tarną nutilo, perėmė iš jo dėžutę ir tęsė: - Taigi, pasielgsime taip... sekite paskui mane...

Na-a, taip... praeitas vizitas klostėsi panašiai kaip ir šis. Pradžioje vakarienė, o po to, po žodžių „...sekite paskui mane...“, mane nusitempė pramogauti į kankinimų kamerą.

Vienok, manau, kad šiandien, pramogauti teks kiek kitaip, nes artėja įžadų davimo ritualas! Na kur gi be jo: vis tik penkioliktas amžius ant nosies – visos tokios procedūros – baisiai iškilmingos... Na ir šiaip baisu... Ypač, kai kalbama apie bažnytines procedūras. Labai norisi tikėtis, kad nevers pajausti pilno ir visiško sielos išsivalymo ir proto...

Nevertė. Mano didžiai nuostabai ir, kažkokia tai prasme, nusivylimui, jokio ypatingo ritualo nebuvo. De Burgonis nedidelėje asmeninėje koplytėlėje priėmė kažką panašaus į vasalinę priesaiką. Prisiekti reikėjo jam asmeniškai – kaip ordino magistrui ir pačiam ordinui. Laimei be jokių tokių kažkokių materialinių ir finansinių įsipareigojimų. Ir ganėtinai išplaukusiomis frazėmis: neleisti sklisti velnio pramanams, nešti tikėjimo šviesą, būti pavyzdžiu kitiems, šviesti ir vesti, kovoti ir nenuilsti, telkti krikščioniškas sielas ir taip toliau. Keista...

O šiaip tai čia kažkas ne taip. Arba ši organizacija iš tikro slapta, arba... ji kol kas egzistuoja tik pačio kardinolo ir dar jo kelių bendraminčių galvose. Ta-aip...

Po visko šventikas iš dėžutės paėmė ganėtinai kuklią grandinėlę su kryžiuku, kurio galai baigėsi liepsnos liežuviais ir uždėjo man ant kaklo. Iškilmingai peržegnojo, tris kart aplaižė, tai yra pabučiavo, pavadino broliu ir grąžino į akmeninę menę tęsti vakarienės. Ir palaikyti pokalbį...

Bet apie tai kiek vėliau. Galiu tik pasakyti, kad po pokalbio, ryte iškeliaudamas į Gentą aš save neįtikėtinai keikiau. Kad kur šikantį sutrauktų!!! Įkliuvo baronas. Iš tiesų dykai tik sūris pelėkautuose. Nors, kita vertus, galimybė prisijungti prie žmonių, kurie realiai kuria Europos politiką, ne juokais glosto savimeilę. Och, kaip glosto...

Gente, kur buvo įsikūrusi kuopa, Tuko neradau. Leitenantas Loganas, paklusdamas jį pasiekusiam įsakymui, baigė rekrūtų rinkimą ir išvyko į Lotaringiją (v.p.: pr. Lorraine, нем. Lothringen, Dabartinės prancūzijos teritorija šalia Vokietijos ir Liuksmburgo sienų. Sostinė Mecas)kunigaikštis Karolis Drąsusis Burgundietis, kurį apsėdo keršto šveicarams troškimas, iškeliavo į Berną.
Lotaringijos herbas

Rūmuose pasisukiojau tik dieną – patikrinau savo tiekimo eigą, išmušiau atsiskaitymą ir surinkau visas paskutines naujienas ir gandus. Ir visai ne juokais susirūpinau – koks dar, velniai rautų, žygis į Berną? Čia kalaviju ir ugnimi pavaldinius reikia tvarkyti ir paklusnumo mokyti. Jei būtų mano valia...

Tačiau - ne mana. Nors truputį prie nepaklusnumo sutramdymo prisidėjau...

- Dzin, dzin... – žingsniuojant per parketą sidabriniu skambesiu suskambčiodavo pentinų varpeliai.


Kur einu? Kunigaikštienė Margarita, mano siuzereno Karolio Drąsiojo sutuoktinė, sužinojusi, kad baronas van Gutenas atvyko į rūmus, tuoj pat pageidavo jį pamatyti pas save. Manau, kad ir Marija bus patenkinta. Na ir aš ne prieš. O gal nuskils? Nors yra protinga patarlė: „kvailys turtingas savo svajonėmis“...

Margarita Jorkietė (Margaret of York)
- Žanai... – koridoriuje prie manęs prisijungė Olivje de la Maršas.

- Olivje... – aš stabtelėjau, kad galėčiau apkabinti savo senąjį draugą ir bendražygį. – kaip tu brolau?

- Gyvas... – Olivje nervingai truktelėjo žandikauliu. – Čia tokie reikalai...

- Susitvarkysim. Tu kodėl ne su kariauna? Dėl istorijos su Savojos kunigaikštiene ir jos sūnumi?

Mane jau buvo pasiekę gandai, kad Karolis paliepė Olivje suimti kunigaikštienę. Jai tai pavyko. Bet... jos sūnus laimingai paspruko. Ir dar po arešto. Tai ir yra tikrasis de la Maršas – riteris iki kaulų smegenų. Na ir, manau, be jo įsikišimo pabėgimas neįvyko. Už tai ir nukentėjo... nušalintas nuo valdovo.

- Taip... – išdidžiai linktelėjo mažordomas. – Bet kalba ne apie tai...

- Išsiaiškinsim... – net nestabtelėjęs perėjau į Margaritos apartamentus ir iškart susilenkiau nusilenkdamas. – Ponia...

Kunigaikštienė Margarita sėdėjo savo soste ir nejučiomis kiek kilstelėjo norėdama pasisveikinti, bet laimingai susilaikė ir išdidžiai linktelėjo prileisdama mane prie savo rankos.

Marija, Karolio duktė, sėdėjo greta ant mažojo sosto apsiėjo be jokių išorinių polėkių, bet jos akyse mačiau neslepiamą džiaugsmą. Beje, kaip ir Margaritos žvilgsnyje... Po galais, kas čia dedasi? Suplėšysiu į gabalus prakeiktus maištininkus!

- Palikite mus... – Margarita išsiuntė savo palydovus.
Marija Burgundietė (duktė) - Karolis Drąsusis (tėvas) - Margarita Jorkietė (motina)


- Ponia, aš nuolankus jūsų tarnas... – beretės plunksnos eilinį kartą slystelėjo palisandriniu parketu. – Paprasčiausiai pasakykite vardus ir savo aukščiausiąją valią...

- Vyksta nesuprantami dalykai ir aš susirūpinusi.... – kunigaikštienė tragiškai atsiduso. – Mane pasiekia gandai... O neseniai šis senjoras drįso mane pertraukti...

Trumpiau – Margarita pareiškė savo valią...

Na ką gi... metam per petį savo sąžinės priekaištus ir visokias dvejones. Taip, man iš ties simpatiški laisvamaniai flamandai, bet atsiprašau...

- Ką jūs pasakėte? –eidamas pro nedidelę dvariškių grupelę aš staigiai pasisukau ir įbedžiau akis į apkūnų storulį su didele nosimi, kuris vilkėjo violetinį purpueną.

- O jūs kas per toks? – atsainiai pasidomėjo storulis.

Labai gera pradžia. Mane rūmuose žino kiekvienas šuo. Ir tu pilvūze žinai... Na-na...

- Slibino ordino kavalierius, jo šviesybės kunigaikščio Karolio Burgundiečio leibgvardijos kondjuktoi, baronas van Gutenas... –pavaizdavau kažką panašaus į reveransą ir čiuožtelėjęs į priekį, krūtine truputį stuktelėjau šį įžūlų dvariškį. – Tai ką jūs pasakėte?

- Boschštato senjoras, baronas van Gremsdorfas... – storulis sutrikęs ir ieškodamas savo sėbrų pritarimo, suktelėjo galvą. – Nieko apie jus aš nesakiau. Ir iš vis...

- Tikras vyras visada turi ką pasakyti! – paniekinančiai išspjoviau žodžius. – Tai ką čia veikiate, barone?

Galvoje sukosi šio personažo charakteristika. Kaloringas flamandų aukštuomenės atstovas. Nors kilminguoju, tiesiogine šio žodžio prasme, jį pavadinti sunkoka. Pramoninkas ir komersantas... ir panašūs titulai, bet tik jie neturėjo nieko bendro su kilmingumu.  Praktiškai vienas iš bręstančių neramumo Flandrijoje pradininkų, kuris jau buvo taip suįžūlėjęs, kad išdrįso atvirai priešgyniauti kunigaikštienei ir peikti naujus mokesčius, kuriuos Karolis uždėjo savo valdoms. Čia tai aš sutinku – Karolis, aišku, labai netgi neteisus... bet dabar tai neturi jokios reikšmės.

Karolis atvirai žaidė su flamandų diduomenės atstovais ir atleisdavo daugelį užgauliojimų mainais į lojalumą ir pinigus. Ir ką? Vos jo šlovė susiūbavo ir šie kraugeriai, tame tarpe ir šis storulis, ėmė pernelyg įžūliai reikštis. Na... bet tai pataisoma...

Atvirai išdavyste, ir dar nesant kunigaikščio – neapkaltinsi, o ieškoti erezijų – laiko nėra. Tad susitvarkysim paprasčiau.

- Jūs, barone, drįstate abejoti mano vyriškumu? – storulis demonstratyviai pasitaisė savo gigantišką klyną ir vėl pasisuko į sėbrus. – Jūs girdėjote, ką jis sakė?

- Kaip galima abejoti tuo, ko nėra? Barone, o kodėl jūs ne kare?

- Aš... aš sumokėjau skydpinigius dešimt metų į priekį... – baronas išdidžiai pasukiojo nosį. – Taip, kad...

- Kas „taip“? A... aš supratau: namuose pataluose sėdėti ir mergas volioti gerokai saugiau nei kariauti...

- Kaip jūs drįstate?!! – atvirai užrėkė baronas.

- Kame reikalas, ponai? – greta mūsų išdygo de la Maršas. – tuoj pat baikite kivirčus!

- Tai įžeidinėjimas!..

- Baronas van Gutenas pirmas pradėjo!..

- Jis, tai jis įžeidė!..

- Negirdėtas įžūlumas!.. – paantrino storulio draugužiai.

- Tylos! – valdingai riktelėjo de la Maršas. – Ar taip buvo, barone van Gutenai?

- Ne... – kukliai atsakiau. – Visiška netiesa. Šie ponai meluoja į akis.

- Aš paduosiu skundą... – įniršęs išrėžė storulis ir iš jaudulio visas nukaito.

- Aš gerai išgirdau? – mažordomas primerkė kairę akį. – Jūs teiksite skundą? Kalbame apie asmeninį įžeidimą, o ne apie žemės gabalą. Nuo amžinų amžių tokie reikalai spręsdavosi  vieninteliu būdu – dvikova!

Baronas neryžtingai nužvelgė savo palydovus ir linktelėjo...

Na štai... reikalas kaip ir sutvarkytas – Olivje sudirbo kaip iš natų. Ir daugiausia kuo galiu pasitarnauti kunigaikštienei. Tiesa, visiškai neįsitikinęs, kad barono mirtis kažkaip labai ypatingai pakeis politinę padėtį Flandrijos valdose. Reikalingas realus Karolio triumfas, kuris užkištų visas kakarines. Na ir, aišku, greitos karo pabaigos. Žodžiu, belieka tikėtis. Aš, aišku, pritariu savo naujiesiems globėjams, bet, visgi manau, kad Karolį laidoti dar ankstoka. Taip, visi prieš jį... tačiau paleistuvė Fortūna – savo žodžio netarė.

Taip, visai užmiršau... Baroną tai aš papjoviau. Tiesiogine to žodžio prasme, nuleidau į žemę. Bet ne pirmu numeriu – pirmasis į amžinus medžioklės plotus išėjo ganėtinai miklus ir ševalje, kurį baronas išstatė vietoje savęs. Beje, ir Klausas pasižymėjo – netikėtai vikriai atvėrė makaulę savo priešininkui – ginklanešiui.

Po šio barbarizmo kunigaikštienė mane pasišaukė ir kaisdama kaip kokia mergelikė, įteikė įspūdingo dydžio grandinę su milžinišku rubinais ir smaragdais nusėtu medalionu. Ištarė keletą meilių žodelių ir net nusišypsojo Klausui, kuris iš laimės vos neišprotėjo. Na, o po to, prieš visus rūmininkus išbarė ir atskyrė nuo rūmų svitos  visam mėnesiui. Na, o Mariją nuo manęs paslėpė. Štai taip...

Po visų šių įvykiu apsireiškiau pas de la Maršą ir mudu nusitašėme iki žemės graibymo. Ėdėme avieną ir kaplūnus, į gerkles pylėme puikų vyną iš de la Maršo vynuogynų ir baubėme žygio dainas. Žodžiu – pilnai atsipalaidavom. Na, o ką? Kareiviu buvau, kareiviu ir likau, taip, kad viskas kaip priklauso.

Ryte su neįmanomai treškančia galva išvykau į karą.

- Monsinjore...

- Atstok... – bandydamas prasiskverbti pro nenumaldomai skaudančią galvą, bandžiau apmąstyti priežastis dėl kurių kunigaikštienė mane supjudė su vargšu baronu. Kiek begalvočiau, bet buvo panašu, kad Margaritukė turėjo savo asmeninę priežastį. Arba, paprasčiausiai, jai užsinorėjo, kad dėl jos bent jau formaliai susikautų, na o nepaklusnūs pavaldiniai čia reikalas visai dešimtas, jei ne šimtasis.

- Ji tokia!!! – Klausas nė kiek nekreipdamas dėmesio į mano burbėjimą, užvertė susižavėjimo kupinas akis. – Ne tokia kaip visi!!!

- Na taip... – sutikau su vaikinu, o pats pagalvojau visai apie kitką.

Visos jos vienodos...

Jau kas, ne kas, o aš tai žinau...

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą