2017 m. gegužės 19 d., penktadienis

"Armanjako šalis. Aukso Vilnos Slibinas". Armanjakas - 3. XVII skyrius. 2017-05-19
XVII skyrius

 

Jostą palaidojome krante. Jis nemėgo jūros, tad ir nusprendžiau jo bangom neatiduoti. Apmokėjau laidotuves, sumokėjau už vietą kapinėse ir ilgiems metams jo kapo priežiūrą. Na, o pats laidotuvėse nedalyvavau: man taip atrodo, kad Kalė mieste lankausi ne paskutinį kartą ir dar turėsiu galimybę aplankyti kapą. Sunku... Taip, aš praliejau nemažai kraujo ir jau lyg ir apsipratau su mirtimi, kuri iš manęs atima draugus... bet Jostas... sunku...

- Monsinjore...

Atitraukiau akis nuo tyvuliuojančio juodo vandens ir apsisukau.

Klausas. Po Josto mirties berniūkštis kažkaip per akimirką suaugo. Iš šalies pažvelgus kaip buvo bernas, taip tokiu ir liko, o štai viduje kažkas pasisuko. Ir pasikeitė labai staigiai: iš pliurpalo vaikėzo persivertė į mąstantį vyrą. Taip, draugų mirtis palieka savo pėdsaką...

- Taip, Klausai?

- Monsinjore, kas yra garbė?

- Garbė? – aš kiek susimąsčiau. – Tai labai sunki ir, tuo pačiu metu, labai parasta sąvoka.

- Man anksčiau viskas buvo labai paprasta... – abejonių apimtas Klausas palingavo galvą. – O dabar... dabar, net nežinau.

- Paduok vyno... – Aš atsisėdau į krėslą ir pakišau bokalą po rubinine srovele, kuri liejosi iš butelio ir parodžiau vaikinukui kėdę priešais. – Sakyk, ar daug garbės tame, kad Jostas pasibjaurėdamas atstūmė savo žudiką?

- Nežinau. – Berniukas nuleido akis. – Jis... jis smirdžiui parodė savo vietą... lygtais... bet...

- Kalbėk.

- Bet per savo poelgį labai kvailai žuvo. Taip monsinjore?

- Taip. Tęsk.

- Tai kaip jo poelgyje jokios garbės. – Klausas sutrikęs perbraukė ranka savo kaktą. – Aš pradedu lyg ir suprasti, tačiau...

- Garbė, tai visų pirma vidinė kiekvieno asmens būsena, garbė  - tai elgesys ir veiksmai, kurie, visų pirma, leidžia gerbti pačiam save. Garbė, galų gale, tai ištikimybė asmeniniams prioritetams. Prioritetams, kurie labai skurpulingai atrinkti. Gal galvoji, kad manęs nevimdė toks maskaradas? Aš pats save už tokį nusižeminimą galėjau persidurti, tačiau tuo pat metu, puikiai suvokiau, kad, visų pirma, reikia padaryti valdovo pavestą darbą. Išmok, berniuk, pasirinkti prioritetus. Kartais taip jau būna, kad jokios negarbės nebūna net gėdingame pabėgime... Tiek to, manau, kad mes dar turėsime progų šią sąvoką apsvarstyti. O kol kas...

- Monsinjore, vyriausiasis kokas prašo leidimo patiekti vakarienę – priešais mane išdygo porelė neatskiriamų pažų.

- Tegu serviruoja čia, ant tiltelio... – kilniaširdiškai leidau ir tiesiog nejučia šnervėmis sugavau nuostabų keptos žuvies kvapą. – Taip... stot, nenaudėliai. Atsakykit: kas tai yra garbė?

- Mūsų garbė ištikimybėje jums! – kaips susitarę išpyškino berniūkščiai. – visa kita nesvarbu.

- Štai kaip... Gerai, netikšos, laisvi, - patenkintas atsakymu pasisukau į Klausą: - Girdėjai?

Vaikinas sulaukė, kol abu pažai pradings ir sutrikęs išpyškino:

- Taigi jie mūsų klausėsi! Pats mačiau!

- O tai šelmiai! Beržinės košės jiems...

- Nereikia, monsinjore, - užstojo Klausas. – Iš tikro tai jie neblogi vaikiščiai.

- Net nesiruošiau. Kol kas laisvas, tačiau niekur nepradink. Vakarieniausi su manimi.

- Kaip įsakysite, monsinjore...

Nupėdino iki borto ir į jį atsirėmė. Stovim vietoje... sustojome nakčiai. Naktį, kol kas, niekas į jūrą nevaikšto. Ir dar ilgai taip bus. Pavojinga, gi. Ypač Pa de Kale. Sąsiauris ganėtinai klastingas – sekluma ant seklumos ir dar kai kurios juda. Na, bet mums labai skubėti nėra kur. Ryt ryte pakelsim inkarą ir apie pietus būsim Diepe (v.p.: pranc.: Dieppe), o tai jau Normandija. Normandija... voro tėvonija – pilnateisis Prancūzijos domenas (v.p.: nedaloma valda). Kažkada čia buvo toks kunigaikštis Karolis II Prancūzietis – Šarlis de Valua, kuris ranką rankon trynė su mano tėtušiu prieš Liudviką Visuotinės gerovės lygoje. Tačiau gana ankstyva ir paslaptinga mirtis, nuo perteklinio ir besaikio gyvenimo ir meilės nuotykių jį pakirto. Nunuodijo, vargšą? Gal, bet tiesos vardan pridursiu, kad voras Normandiją dar iki jo mirties nusisavino. Ot, niekšas... Žodžiu, reikia būt ausis ištempus ir akis išsprogdinus - neprarast budrumo. Iki pat dabar tas mūsų nuskandintas laiviūkštis iš galvos neišeina. Mūsų laukė? Nežinia... Tačiau Diepėje dėl turėsime žaisti maskaradą. Bet jau man pačiam... Artistą atrado, kad juos kur...

Denyje su savo medinėmis geldomis-geldelėmis pasirodė jūreivėliai ir laukė iš kambuzo (v.p.: ol. kombuis - laivo virtuvė), grįžtančių patikėtinių su menke ir rugine duona. Bocmanas, lydimas jūreiviško ošimo, iš statinės išmušė kaištį ir mitriai įstatė kranelį. Šiandien laivo įgulai leidau įpilti vyno. Malonė, taip sakant, o šiaip jūreiviai turi tenkintis puskaušiu alaus vakarienei.

Tiltelyje įspūdingai mikliai buvo serviruojamas stalas. Žaibišku greičiu atsirado patiekalas su ant anglių keptu paltusu (v.p.: plekšniažuvės porūšis), balta duona, sūriai ir kažkokios salotos su pundeliais žalumynų. Na ir vynelis, be jokių abejonių. Aš be gerų jo atsargų nė iš vietos nekrutu. Nors ir nepiktnaudžiauju.

- Pone šautbenachte... – vyriausias kokas pripylė bokalą vyno ir nusilenkė.

Matydamas savo virėją, viduje net šyptelėjau. Stebint, kaip aš ragauju, jo žvilgsnis tampa įdėmiai išgąstingas. Visuomet tas pats. Nors dar nebuvo nė vieno atvejo, kad išpeikčiau jo kūrybą. Peteris van Risas buvo atsistatydinęs ir pasilikęs pilyje, bet sužinojęs, kad jam nesant mane kažkoks niekšas pabandė nunuodyti, pradėjo rūstauti ir pareiškė, kad dabar nuo manęs neatsitrauks nė per žingsnį. Netgi per šį jūrinį pasivaikščiojimą persikvalifikavo iš vyriausiojo vyrėjo į vyriausiąjį koką. Netgi skarelę pradėjo rištis kaip koks piratas. Aišku, tuo pačiu jau nusavino ir vyriausiojo laivo batalieriaus pareigas. Nors bendrai paėmus, „Viktorijoje“ buvo gana daug iš mano senosios gvardijos. Samuelis pareiškė norą išbandyti jūreivišką gyvenimą ir užimti laivo gydytojo vietą. Buvęs būrio profostas Vilemas Askensas persikvalifikavo į laivo kalvį ir dailidę; na ir, aišku, neapsiėjome bu buvusio būrio, o dabar laivo kapeliono Bromelio. Vėtyti ir mėtyti vyrukai, kuriais aš labai patenkintas. Kchmmm... ko tai pernelyg užsimasčiau – Peteris jau užsilaukė. Reikia paragauti, o tai įsižeis...

Išsirinkau apkepusį žuvies gabaliuką, pabandžiau, užgėriau vynu ir kiek luktelėjęs linktelėjau:

- Kaip visada, nuostabu, Peteri. Perduok įsakymą valgyti.

Kokas nukaitintas pagyrimo tuoj pat sukranksėjo:

- Ponas šautbenachtas įsako vakarieniauti!!!

Aš atsistojau ir pakėlęs bokalą taip pat riktelėjau:

- Būkit sveiki, šaunuoliai!

- Hip-hiiip-hurra!!! – draugišku riaumojimu atsiliepė laivo įgula. – Tegyvuoja ponas...

Per daug teatrališka?  Taip, sutinku. Tačiau tokios scenos nepaprastai naudingos komandos sutelkimui ir ištikimybės ugdymui.  Neužmirškim – penkioliktas amžius, vis tik. Liaudis viską teisingai supranta ir kartas nuo karto įsitikina: ponas mielaširdingas ir teisingas. Na, o jei per snukį gaus ar visus velnius susigaudys, tai mielaširdingumo ir teisingumo fone, tokie barimai, kaip ir niekis....

Vakarienė praėjo puikiai. Puikiausias valgis, puikus vynas, na ir oras nuostabus. Vakarop vėjas visai nurimo, debesys, atvėrę dangų, dingo ir pasirodė miriadai tviskančių žvaigždžių. Vos girdimas bangų pliuškenimas, lengvas laivo skrebėjimas ir lavavirvių treškėjimas. Net karmoranų kranksėjimas buvo mielas ir papildė mielaširdingai nuteikiančią ramybę. O gal aš taip stipriai myliu jūrą? Gali būti...

Po vakarienės kiek prasimankštinau mojuodamas talvarą, o po to nusiprausiau ir pabandžiau užsiimti „išradimais“. Tai yra, pradėjau braižyti vandens gėlinimo aparato schemą. Patys juk suprantate – be vandens nei šen, nei ten. Ypač jei nuspręsiu prigriebti dalelė Kolumbo ar Magelano šlovės. Pati konstrukcija tai gana paprasta, panaši į naminukės aparatą... su šiokiu tokiu skirtumu, aišku. O jei...
Autorius, matomai, turi galvoje tokio tipo gėlinimo konstrukciją O šiaip, yra ir paprastesnių, jei pakankamai daug saulės šilumos, tačiau jų efektyvumai ir pajėgumai ne itin dideli, lyginant su konstrukcijos griozdiškumu

Nugėriau sidro ir patenkintas stuktelėjusia mintimi, nubraižiau didelę įlenktą linzę. Štai taip, tegu saulutė už mus padirbėja – mažiau anglių ir malkų išnaudosime. Žygiuose bus galima ir maistą gaminti. Tik sidabro porą svarų prireiks., bet tokiam reikalui – negaila. Velnias... taigi dar sidabrinius vandens bakus ruošiausi įtaisyti... Ech, pinigėliai, pinigai...  Lyg jokio stygiaus ir nejaučiu, bet jie išeina su laukiniu veržlumu...

Vėlgi, šebeką reikia perstatyti.  Lyg ir viskuom gera: puikus greitis, nuostabus manevringumas ir padori talpa, tačiau stabilumas ir plūdrumas – nekokie. Gimzda maža, o esant štormui – tai gali atsisukti kitu galu. O tikėtis, kad į audras nepakliūsim, būtų visiška kvailumo viršūnė. Bus audros, būtinai bus. Tačiau rezgu mintį apie tokią konstrukciją, kuri kažkada vadinosi „karibų šebeka“. Galima pabandyti ją įgyvendinti. Taip... (v.p.: šebekos Karibų jūroje buvo ganėtina retenybė, nes šie laivai dėl savo stabilumo nebuvo itin stabilūs vandenynuose, nes visų pirma buvo skirti Viduržemio jūros poreikiams. Tačiau šebekos charakteristikos ir galimybės, buvo ganėtinai viliojančios, tad Karibų meistrai ėmėsi jas statyti Karibų jūros poreikiams, tačiau jų konstrukcija šiek tiek skyrėsi ir manevringumas bei greitumas dėl to kiek nukentėjo)

Išbraižęs pundelį popieriaus, nusprendžiau pailsėti. Vis tik jau gerokai po vidurnakčio.

Sapnavau kažkokį matytą ir menkai pažystamą kuprių. Pagyvenęs vyras – apie penkiasdešimt. Juodaplaukis, plačiapetis ir su didele nosim. Lenkstėsi iki pat žemės ir mane kažkur traukė paėmęs už rankos. Bet štai kur, tai aš taip ir nesupratau – sapnas neturėjo jokių garsų. Na ir kur mes nukeliavaom, aš taip pat nemačiau, nes pabudau spaudžiamas pūslės. Nebylus kinas, kad jį kur. Užsitempiau kelnes, įsispyriau į batelius ir atsidūriau ant denio.

Pasidairiau. Aliejinių lempų šviesoje matėsi budėtojų pamaina. Porelė iš abordažinės komandos šalia grotstiebio kažką pliurpė, o dar kita porelė po laivagalio antstatą šmirinėjo. Gerai: akylumas – mums būtinas. Priėjau prie borto ir atsirišau kelnių raištelius. Nagi...

Staiga, šalimais ant falšborto stuktelėjo du skarmalais apvynioti kabliai ir beveik iš karto virš borto pasirodė kažkieno snukis su užmaukšlintu senovišku normandišku šalmu.

Po galais!!! Nustebęs žengtelėjau atgal, bet čia pat atsipeikėjęs, iš visų jėgų smogiau kumščiu per barzdočiaus snukį. Vyras tyliai surikęs nulėkė žemyn, o aš kaukdamas kaip garvežys, nulėkiau ginklų. Blyn!!! Mane, po galais, abordažu ima!!!

Velnias, velnias, velnias!!! Dešine griebiau talvarą, o kaire pistoletą, išvirtau į denį ir iš kart iššoviau į didelių gabaritų vyruką su alebarda, kuris bandė užsklęsti triumo liuką dideliu medgaliu.

Prisukama spyna žagtelėjo, išmušė titnagines žiežirbas, užsidegė parako užtaisas ir po akimirkos trinktelėjo šūvis, o bernas su alebarda krito ant denio. Štai taip...

- Pavojus, po velnių!!! Pavojus!!! – sodindamas balsą surėkiau ir nukirsdinau link manęs prišokantį ietininką.

Ant denio užvirė žvėriškas sąmyšis: visiškai netikėtai užpuolikams mūsų pričiupti nepavyko,  juolab, kad daugelis jūreivių miegojo po atviru dangumi ir dabar priešinosi iš visų jėgų kuom papuolė... Po galais... kiek gi čia jūsų?!!

Man už nugaros dusliai trinktelėjo arkebūza ir pistoletas. Du užpuolikai nuvirto už borto, o vienas raitydamasis kaukė taip, kad galėjo pavydėti net vilkai. Nesidairiau – žinojau, kad tai Klausas. Šaunuolis vaikis – nepasimeta.

Pastebėjau Verenveną ir Anderseną, kurie įnirtingai gynėsi šalia grotstiebio ir ėmiau judėti link jų.

Vienas – kažkieno tesaką laikanti ir taškydamasi kraujo purslais nukrito ant denio... du –lenkti ašmenys perkertą kažkieno storą ir purviną snukį... Trys – numušiau ietgalio galiuką į šoną ir nuverčiau barzdotą galvą, ant kurios buvo užmaukšlinta misiurkė (v.p.: rytietiškos kilmės šalmas. Manoma atėjęs iš Egipto. Šis šalmas buvo nedidelės lėkštutės ar dubenėlio pavidalo, prie kurio buvo prikabinta grandininė galvos ir kartu pakaušio, kaklo ir pečių apsauga. Kartais į šią apsaugą buvo įpinamos metalinės plokštelės), nuo plačių pečių. Ach, blyn, kalės vaikai!!! Paslydau ant šlapių nuo kraujo lentų ir nusiridenau per denį. Užkaukiau nuo petį persmelkusio skausmo, bet kažkokiu būdu pašokau ant kojų...
Misiurka

- O-cho-cho!!! – ant denio išniro kokas ir mojuodamas vindbomu (v.p.: ol. windboom, medinis svertas, kuris buvo naudojamas suktuvams, pavyzdžiui inkaro pakėlimui, kuris atlikus darbui, kad netrukdytų buvo išimamas) iš kart aplink save išvalė visą erdvę. Paskui jį, bliaudami kaip buliai, iššoko Askensas ir Bromelis, kurie paskui save vedėsi pilnai ekipiruotą abordažinę komandą. Puolančiuosius sumaitojo per akimirką, prispaudė prie borto ir atskyrė į dvi grupeles... Jau tik vieną... Uuups... Panašu, kad susitvarkėme...

- Ginklus ant denio, kalės vaikai!!! – užbaubiau. – Tuoj po velnių visus iššaudysim!!!

Matydamas neryžtingumą, mostelėjau ranka. Nuo antstato trinktelėjo arkebūzos šūvis ir arbeletų templių tarkšėjimai. Šauksmai ir priešmirtinės aimanos, o hauberką (v.p.: pilni grandininiai marškiniai) užsitempęs žaliūkas – matyt vadeiva, prisidengė skydu ir suriaumojo:

- Kokios garantijos?!

- Šūdą tau, o ne garantijas! – sakydamas pamačiau ant denio išgriuvusį senį Adrisą ir pajutęs laukinę neapykantą surikau: - verskit visus!!!

Pasipriešinimo beveik nebuvo.  Koks dar pasipriešinimas? Užpuolikų ir taip nuo pat pradžių buvo mažiau nei mūsų, o dabar jų tik dešimtadalis bebuvo likę. Na ir ginkluoti nežinia kuo. Net neįsivaizduoju, ko šitie idiotai tikėjosi. Nors... dar kiek ir būtų jiems ko gero pasisekę – ne kitaip, kaip gerasis angelas sargas mane su mano pūsle į denį išsiuntė.

Netekome keturių žmonių, o penketą gerokai apkapojo. Na ir dešimt dar smulkiai sužeistų. Tačiau Samuelis visus žadėjo ant kojų pastatyti. Kalės vaikai... tėtušį Tilgautą Anapilin išsiuntė. Iškarsiu išgamas!!! Oiiii!!!

- Atsargiau gi tu! – sušnypščiau. – Šundaktari tu blyn!!!

- Na i ko taip rėkt? – Samuelis vikriai tvarkė įpjovą ant mano peties. – Menkniekis...

- Pakalbėk, tu man!.. Vyno duokite, netikšos...

- Štai jis. – Man po kojom numetė supančiotą vadeivą.

- Kas toks? – įsmeigiau žvilgsnį į barzda apaugusį vyrą. – Tyli? Nukirskite jam dešinę ranką.

- Eskiue... eskiue Viktо́ras de Bužas... – burbtelėjo belaisvis ir baimingai dėbtelėjo į koką, kuris žaidė kirvuku. – Gal suderėsim dėl išpirkos?

- Išpirkos? – susimąsčiau.

Šūdžius kilmingo kraujo. Nors nieko ypatingo – įprastas reikalas tarp nuskurdusių dvarininkėlių. Sutelkė aplink save driskių gaują ir plėšikauja: plėšia nakčiai sustojusius laivus. Gal ir šiaip plėšikauja. Atseit – jam tinkamas garbės neatimantis reikaliukas. Šunsnukis... Išpirką, sakai?

- Paskandinkit jį. Prie kojų pririškite sviedinį ir meskit vandenin. O kitus pasmaugti... – atsistojau ir priėjau prie borto. – vykdyt...

- Kaip būtent pasmaugti, ponas šaubentachte? – trindamas rankas pasidomėjo Askensas. – Galima pakarti, o galima ir pasmaugti. Skirtingas, reiškiasi, reikalas...

- Paprasčiausiai pasmaugti.

- Kaip tu drįsti!.. – išgirdau už nugaros.

- Eik tu velniop... – neatsigręždamas atsakiau.

O ką? Niekada nieko tose išpirkose neišmaniau. Na ir ką iš to plikšiaus paimsi? Ne iš gero gyvenimo plėšikauti pradėjo. Pabandžiau pajusti nors kruopelę užuojautos...

Ne, nepajutau... Na ir nesavivaliauju gi aš: užsitarnavo, tai tegu ir pasiima atlygį. Nėra kada čia žaisti. Aišku visai nepamaišytų jo dvare raudonąjį gaidį paganyti (v.p.: padegti), na ir pamokai dar jo žmonių skaičių sumažinti... Padauginti iš nulio... Ar pilį susprogdinti... Bet nėra kada. aušta jau – reikia kelionę tęsti.

Delfinai, ar ką? Vandenyje įžiūrėjau narčius šešėlius. Tikrai delfinai!!! Och gražuoliai! Tuoj jus pamaitins. Ar jūs žmogienos neėdate? Velnias, užmiršau visai...

- Budinčiuosius čionai. Prašiko viską! Nuskandinsiu kalės vaikus...

- Taigi jau nėra jų, - skėstelėjo rankom Verenvenas, - nukirsdinti visi...

- Na ir gerai...


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą