2017 m. rugsėjo 15 d., penktadienis

"Armanjako šalis. Aukso Vilnos Slibinas". Armanjakas - 3. XXXIV skyrius. 2017-09-15
XXXIV skyrius

 

Idilija, blyn... Tiesiog pastoralinis vaizdelis (v.p.: pastoralinis, iš it. Pastorale, nuo lot. Pastoralis – piemenų. Viduramžių ir ypač renesanso epochoje mėgstama literatūrinė ar dailės sritis vaizduojanti idilišką kaimą, piemenų meilę ir gyvenimą). Lidija, koketiškai juokdamasi, matavo ramunėlių vainikėlį ant Klauso galvos, o šis prietranka tiesiog lydėsi iš malonumo.

- Lauk už durų... ir lauki ten manęs...

Lidija išsigandusi aiktelėjo ir nėrė iš kambario.

- Monsinjore!!! – vaikinas pašoko, bet čia pat man mostelėjus, iš karto sėdo atgal ant patalynės.

- Na ir seniai?

- Monsinjore, aš niekada savo gyvenime, sau neleisiu bet ko kas jus užgautų... – Klausas išdidžiai krestelėjo galvą ir įsitikinusio savo teisumu balsu, pridūrė: -geriau jau atiduosiu save ketvirčiavimui...

- Gerai... – prisėdau greta. – Tada paaiškink kas vyko.

- Mes... aš...

- Dar geriau... – pažvelgiau į ginklanešio akis, kuriose neįžvelgiau jokio melo, - paklausiu kitaip. Kaip seniai ši snarglė krito tau į akį?

- Iškart... – vaikinas nuolankiai nuleido galvą. – Bet aš net mintyse...

- O ji?

- Ji taip pat! Tačiau visuomet sakė jog priklauso tik jums, - karštai išbubeno Klausas. – Mes... mes paprasčiausiai...

- Ką?

- Šiek tiek svajodavome, kaip būtų gerai, jei būtume drauge... – išsisakė eskudero ir čia pat užsikirto ir paraudo kaip virtas vėžys.

Ta-aip... štai tokios tokelės... Hormonai pas jaunuolį fontanuoja? Kaip ir ne: pas mergas laksto ir karštį nuleidžia. Užsižaidė? Tfu... kvailystės kažkokios...

- O tu sava makaule galvoti moki? Ji gi tau ne lygiavertė... – pabandžiau prisibelsti į Klauso smegenis... ir užsikirtau.

Auklėtojas, blyn... Pats gi pavyzdį su sava Matilda rodau.

- Bet ji gali paprasčiausiai tik būti su manimi... – paprieštaravo Klausas, o akys degte degė. – Nors... monsinjore, tai tuščios kalbos. Mes surišti priesaika, kurios niekada nesulaužysim.

- Na ir ką čia su tavimi dabar daryti? – atsistojau ir prasiėjau. – Netylėk, kalbėk.

Ypatingo pykčio – nejaučiau... Visiškai jokio: juk ragų man niekas neįstatė, o su galva dar sudraugauju. Na ir į šiuos jaunuosius pramuštgalvius daugiau žiūriu kaip tėvas ar globėjas. Tad ir dabar – vietoj to, kad nervintis ir pykti, paprasčiausiai jų gailiu...

- Sere!!! Paleiskite ją!.. – Klausas nusivertė nuo lovos ir šnypšdamas iš skausmo, suklupo: - maldauju jus...

- Kelkis ir nekvailiok... – tiesiog paėmęs už pakarpos, timptelėjau jį atgal. – Na ir kur tu ją dėsi? Pats nesupranti, su ja šalia manęs negalėsi būti.

- Monsinjore... Klausas įkišo ranką po pagalve ir ištraukė ritinėlį. – Vakar atlėkė pasiuntinys iš Breskenso ir atnešė laišką nuo mano sesers. Ji... ji...

- Ką ji? – vos sugebėjau numalšinti viduje užsiliepsnojusį dirgulį. – Ko čia marmaliuoji?

- Motušė amžiną atilsį. Man paliko savo dvarą Hafene.

- Užjaučiu... ir sveikinu... pala, kodėl aš apie viską sužinau paskutinis?

- Taigi jūs vakar su ševalje van Breskensu... šitą... – Klausas skėstelėjo rankom. – O naktį Lidiją išvarėte iš kambario ir grasinotės visus sukapoti... Tad aš ir neišdrįsau...

Mano galvoje staiga gimė planas. Panašu, kad visai neblogas. Ir jo realizacija man padėjo pažaboti siaubingą sudirgimą. O ką? Taip, aš sudirgęs, bet nekapoti gi šitas kvaišas? Tai yra, šitą jaunimėlį...

- Tau už drąsą  mūsų valdovas lygtais padovanojo gerą frizą (v.p.: arklių veislė) ir šarvus?
Fryzas

- Taip, monsinjore... – sukluso Klausas.

- Ir aš tau kai ką padovanosiu. Bet iš pradžių... kur tavo pistoletas? O tu gulėk ir užmerk akis. Mikliai...

Pabėriau parako ant lentynėlės, atlaužiau gaiduką ir iššoviau į lubas. Dūmai dar nespėjo išsisklaidyti, kaip į kambarį, lydima laukinio riksmo, įlėkė Lidija. Pamačiusi ramiai ant lovos gulintį kūną, metėsi prie jo. Sugriebė menamą lavoną už rankos ir žemu balsu liūdnai užkaukė...

- Nerypauk, kvaiša...

-Už ką, pone? – gražios Lidijos akyse blykstelėjo pyktis. – Už ką? Mes jūsų niekada neapgaudinėjom!

O-cho... betrūksta tik kad pultų... Tada jau tikrai būsiu priverstas ją pakarti. Gerai, nevarysiu į nuodėmę. Tegu myluojasi kvaišos balandėliai. E-ech... vis tik aš per daug geras...

- Kelkis gi jau... – nusivylęs bakstelėjau Klausui, - ji tuoj iš širdgėlos dar išprotės...

- Lidija!!!

- Klausai!!!

- Žiūrit į mane! – užriaumojau. – Reiktų jus čia pat vietoje pribaigti, bet aš mielaširdingas. Paleidžiu ją. Bet kad vakarop, čia jūsų nė kvapo neliktų. Važiuok ir priimk deramai palikimą. Su savimi pasiimsi Chorstą – padės su formalumais. Siauraakį, Samuelį ir Askensą su Piteriu – taip pat su savimi prigriebi. Tegu sėdi Gutene, luošiai, kad juos kur. Dvejiems mėnesiams išleidžiu. Tfu, ant jūsų...

Apsisukau ir išėjau iš kambario. Mylista, blyn, po velniu. O ant ko dabar išsikrausi, pagalvojai? Na ir velniai jų nematė. Tegu burkuoja, o aš ir taip ką nors prasimanysiu... Arba dar sau ką nors susirasiu... Blyn...

- Ko spoksot? – užrėkiau ant Luidži ir Pjetro, kurie sekiojo mane tarsi šešėliai. – Ko gero žinojot ir tylėjot?

- Sere... – dvyniai idealiai sinchroniškai nusilenkė. – Mes džiaugiamės tarnaudami tokiam teisingam ir kilniam ponui, su kurio išmintimi gali lygintis tik valdovai...

Na-a, taip. Protingi šikniai. Moka laiku ir vietoje pameilikauti. Nagi jie čia ir nė prie ko, tiesą pasakius.

- Va, taigi taip...

Paslampinėjau po namą, kažkiek paspardžiau baldus, pavaikiau tarnus ir galų gale susigalvojau užsiėmimą – nudaigoti prakeiktą lombardą: apsirėdžiau kaip priklauso ir išvykau... Tačiau užmušti, taip ir nepavyko – valdovas jį surinkti naują korpusą... Velnio vaikas...

Karolis Drąsusis, 1477 m.
Tačiau į vadavietę vis tiek atvykau ne veltui, nes kaip tik pas mane siuntė pasiuntinį, kad atvykčiau pas siuzereną. Sudalyvavau kariniame pasitarime ir sužinojau paskutines visai neblogas naujienas. Šveicarai apsiribojo tik mus išmušė iš konfederacijos ir nekreipdami dėmesio į Rene prašymus, paleido šauktinius. Pats Rene tai gyvas, tačiau kol kas ne neįgalus. Austrijokai ir elzasai, lyg irgi apsiraminę, patraukė į namus. Na nesusiklijuoja pas juos koalicija, o tai visai ne juokais džiugina Burgundiją, kuri dabar gerokai nukraujavo ir, karine prasme, ne visiškai pajėgi. Tačiau ypatingam džiaugsmui dar laikas neatėjo: kantonų taryboje, kunigaikščiui Rene, vis tik, leido rinkti į savo kariauną šveicarus. Tačiau buvo sąlyga, kad samdymo kaina bus ne mažesnis kaip keturi florinus į mėnesį. Taip sakant – alebardos kaina. Kitaip tariant, konfederatai ne už kalnų ir tik laiko klausimas, kada Rene iš kur nors išpeš pinigų. Kai tik gaus, taip vėl ir susipešim. Tas pats ir su Karoliu – tas taip pat neatsisakė minties nubausti šveicarus ir taip pat ieško pinigų. O kol kas, Burgundijos kariaunos likučiai, palikdami mažas įgulas visoje Lotaringijoje, traukiasi į Flandriją, kur buvo nuspręsta persigrupuoti. Štai tokios tokelės.

Tačiau man neteko džiaugtis vien tik dalyvavimu pasitarime – gavau užduočių iki pat ausų. Ir niekur nesidėsi – taip sakant, pagerbtas pasitikėjimu. Na ir be visa ko, kai kuriuos mano prašymus valdovas patenkino. Kaip ten toje dainelėje: vėl po šikna girgžda nuzulintas balnas?.. Vargšas mano pasturgalis...

- Na ką, mažumėlę atsipeikėjai? – vos ne vos susilaikiau, kad nenusižvengčiau žiūrėdamas į pagiringą Tuką.

- A-ha... – burbtelėjo Loganas ir truputį mikčiodamas tęsė: - p-pamiegot... t-taip i-ir negaliu...

- Pamiegosi... iki aušros. Varyk namo į lovą. Žengte... Stok. Sveikinu tave: tavo uošvė kanopas užvertė.

- Ką?.. – škotas sutrikęs pasikasė neskustą snukį.

- Anapilin iškeliavo.

- A-a-a... – patenkintas linktelėjo Loganas. – Ten jai ir vieta... O dvaras? Lygtais ten pas ją kažkas...

- Klausui liko. Dabar jis Klausas van Chafenas. Po to kai priims paveldėjimą, aišku. Ir po to, kai bus tą gabalėlį prijungsiu prie savo baronijos. Beje, klausimas beveik išspręstas. Valdovas maloningas – formalumai jau vykdomi.

- Na-a jo... – Logano snukyje galima buvo įžvelgti visišką nusivylimą. Na ir tegul...

- Nesiraukyk gi taip. Tau vis tiek nieko nesišvietė. Be to ten pilna visokiausių nesąmonių – užsiknisi tą naštą vilkti, nes lygtais tavos uošvės siuzerenas buvo Antverpeno miestas, o gal ir ne... Trumpiau, sprandą nusisuksi, na ir koks tau skirtumas?.. Viskas, varyk namo, prisikirsk kaip reikalas ir į lovą. Auštant išžygiuojam.

Išsiuntęs Tuką namo, aplankiau penktosios kuopos, kuri bebuvo tik eskadros dydžio, stovyklą ir asmeniškai atsirinkau žandarus, kurie mane lydės. Dar kažkiek pasisukiojau, išgėriau porą ąsočių sidro su pagiringais bendražygiais ir dingau namo. Reikalų iki smakro ir dar daugiau.

Nusprendžiau namą Nensyje parduoti, o šeimynykščius, tie kurie norės, perkelti į Gentą. Kuo toliau nuo bėdų, kol dar yra tokia galimybė. Taip, padėtis tokia, kurią galima pavadinti- „liūdnoka“. Ne, aš ne pesimistas, o tik realiai žiūriu į esamą padėtį. Gerą pusmetį atgal, Gente nupirkau neblogą vilą su šiokia tokia infrastruktūra ir užleistu sodu, bet rimtai juo pasirūpinti, taip ir nepavykdavo. Štai, ir pasirūpinsiu.

Tačiau pailsėti nepavyko: atvyko pasiuntinys su laišku, kuriame garbingieji Elzaso didikai siūlė susitikti, kad suderėtume dėl Osvaldo fon Tiersteno išlaisvinimo. Aišku, kad už skambią monetą. Na ir labai laiku. Tik kokio velnio jų riteriai paskyrė susitikimą velniai žino kur? Bijo? Tačiau tai spjūvis mano pusėn – pasiuntiniai turi neliečiamumo teisę. Ir aš, kaip šeimininkas už juos galva atsakau.  Keistoka, vienok... keistoka, bet tiek to.

- Luidži, bėgte pas Almeidą ir tegu kelia visus savus ant kojų čionai. O tu, Pjetro, varyk pas Baumgartnerį...

Susiruošimas daug laiko neatėmė ir dar likus trims valandoms iki saulėlydžio jau buvau pusiaukelėje iki Mezo upės akmeninio tilto, kur ir buvo paskirtas susitikimas. Šį bei tą įsakiau palydovams ir jau su nedidelę palyda tęsiau kelionę. Pažiūrėsim ar apgavo nuojauta, kuri manęs niekada nenuvylė, ar ne.

O štai ir vokiečiai. Ir jų nemažai...

- Jūs norite mane įžeisti? – dėl vidinio nuovargio, bei dėl mano eskudero bei meilužės pokštų dar nepraėjusio irzlumo, balsas nuskambėjo kiek griežčiau, nei to iš ties reikėjo. – Kokio velnio? Aš gi laiške aiškiai parašiau, kad išpirka lygiai du tūkstančiai florinų.

- Jūs laisvas savuose troškimuose... – storulis su prašmatniai papuoštu kastenbrustu iškart pasipūtė. – Tačiau jūsų reikalavimai visiškai neįvykdomi.

Per platų šarvinį sijoną, kuris buvo būtinas šio tipo šarvams, jis negalėjo prisėsti ant kelioninės kėdės ir dabar stovėdamas mindžikavo.


- Ponai, iš ties nevertą konfliktuoti... – į pokalbį įsikišo antrasis pasiuntinys – ganėtinai jaunas elzaso riteris su saldžiu snukučiu ir baltaplauke galva. – Barone, mes remiamės realia padėtimi. Neturime jokių ketinimų jūsų įžeisti.

At šykštuoliai! Dėbtelėjau į nuošalyje apsaugos apsuptą nelaimingąjį Osvaldą ir nusprendžiau derėtis iki paskutiniųjų. O per daug pūsis, tai išprovokuosiu barnį ir visus sukaposiu velniop.

- du tūkstančiai florinų.

- Velniai žino kas! – užstaugė Hansas fon Zeidlicas – tas pats storulis. – Osvaldai, brolau, atleisk, bet mes nusiplaunam rankas.

Osvaldas gailiai atsiduso ir įsmeigė žvilgsnį į žemę.

- Tūkstantis. Iš jų penki šimtai grynais – sidabru, o likusieji vekseliu. Velzero banko atstovas su mumis, - vėl įsiterpė jaunasis riteris. – Patikėkit, tai daugiau nei puikus pasiūlymas. Juolab, kad visa Osvaldo ekipiruotė lieka jums.

Dar vienas gailus fon Tiersteno atodūsis. Na taip, gaila vokiečiui tokį lobį prarasti. Jojo gotikiniai šarvai – tiesiog neįtikėtinos vertės. Ir dar kartu su nugaišusio destrierio šarvais, kuriuos pagamino Insbursko meistrai. Praktiškai jie net nesubraižyti. Na ir velniop, nusibodo...

- Sutinku...

Atsiskaitėme negaišdami. Chorstas patikrino vekselį ir nusprendė, jog šis nepriekaištingas. Na ir puiku.

- Mes galime manyti, kad visiškai atsiskaitę? – jaunasis riteris įdėmiai pasižiūrėjo man į akis. – Jei yra kokių pretenzijų, tai išsakykite dabar.

- Visiškai atsiskaitę... – atsakiau ir sugriebiau kalaviją, nes kylančio mėnulio šviesoje pamačiau, kad visi Elzaso riterių palydovai jau pasiruošę kovai.

- Oto, baik su ceremonijomis. Mūsų jau niekas nebesaisto!.. – patenkintas išpyškino storulis ir čia pat įsakė: - kirskit niekšus!!!

Iš čia pat, iš karto, gavęs porelę arbaleto strėlių, žvangindamas gelžgaliais krito ant žemės.

Priešais mane išžygiavo šauliai su paruoštais šūviui arbaletais. Nuskambėjo įsakymai ir riterių palydovus iš karto atkirto: pasirodė mosarabų arkebuzierų dagčių žiežirbos, nuaidėjo šūviai ir viskas tuo pasibaigė. Jaunasis elzasas pasimetęs apsidairė, nusispjovė ir metė ant žemės jau nebereikalingą kalaviją.

- Jūsų mylista, ką mums su jais daryti? – Almeida dūrė pirštu į surištus ir apkultus elzasus.

- Kaip, ką? Išrengti iki apatinių ir pakarti, - keikdamas klastingus vokiečius paskutiniais žodžiais, apžiūrinėjau įlenkimą ant krūtinės apsaugos. Vis tik niekšai spėjo paleisti strėlę. – Pala, palauk. Banko tarnautojo ir Tiersteno neliesk.  Iš pradžių noriu su jais pakalbėti.

- Jūsų mylista, prieš tai, kai baigsite tvarkyti mūsų likimus, prašau suteikti galimybę pakalbėti su anuo Oto fon Martenu. – Išbalęs kaip pati mirtis, Osvaldas von Tierstenas nusilenkė.

- Neprieštarauju.

Osvaldas priėjo prie surišto riterio ir spjovęs jam į veidą sušnabždėjo:

- Kaip tu galėjai, Oto?.. Kam gi? Taigi ne tavo pinigai...

- Eik tu... – abejingai sušvokštė riteris. – Jei viskas būtų išdegę, pats ačiū būtum pasakęs. O dabar jau vis vien...

- Prisiekiu, kad jei Viešpats neapleis manęs savo malonėse, padarysiu viską, kad tu netektum visų privilegijų ir atiduotų anatemai (v.p.: gr. Ανάθεμα - atskyrimas, pašalinimas - klaidatikių atskyrimas nuo krikščionių bendruomenės, gali reikšti ir prakeikimą. Tai aukščiausia bažnytinė bausmė, griežtesnė nei ekskomunikacija (lot. excommunico) – atskyrimas nuo bendruomenės), kaip paskutinį niekšą, - rūsčiai pažadėjo fon Tierstenas. – Valdovas mane palaikys...

- Kokios malonės, Osvaldai? Koks dar valdovas? – ironiškai šyptelėjo Otas. – Į pragarą kartu su manimi.  Barone, kaip ten tave... tai Osvaldas mus paprotino atsiųsdamas užšifruotą laišką...

- Užsičiaupk melagi. Barone, aš...

Aš visai niekuo nenustebčiau. Taip – riteriškumo ir kilnumo amžius, kuris, kaip visuomet, lygiai tiek pat atmieštas klastomis ir niekšybėmis. Niekas iki sandėrio ant manęs nepuolė – pirmiausiai patenkino visus garbės reikalus. O štai jau po to... o po to kvailas burgundų baronas jiems tapo paprasčiausiu priešu, kurį apskusti visiškai jokia nuodėmė. Juolab, kad mes ant beveik neutralios teritorijos. Viskas iki padorumo normalu. Gerai, kad įtariau klastą ir pasiėmiau pakankamai karių, juos paslėpti ir išprovokuoti užpuolimą. O šiaip...

Tiek to, nuotaika pirmą kartą per šią dieną pagerėjo. Laikas pasipuikuoti savo kilnumu.  Šiaip, kad būtų šioks toks kontrastas.

- Nemanau... – įbrukau į Osvaldo drebančias rankas gertuvę su vynu. – Jūs gi čia prie ko? Išpirką gavau, tad Sudiev. Naktį nerekomenduoju keliauti, bet siūlau jums pastogę ir šiltą priėmimą... kaip svečiui.

- Barone!!! – Elzaso riteris net susvyravo.

- Baikit jau, atsiskaitysim...

Banko klerkui taip pat suteikiau malonę. Šis senučiukas tai jau tikrai niekuo dėtas. Na ir dar vienas liudininkas niekada nepamaišys.

Grįžęs namo dosniai atsiskaičiau su pagalbininkais, puikiai pavakarieniavau su buvusiu belaisviu ir įlindau į karšto vandens sklidiną statinę surikiuoti savo minčių. Ryt nusimato ilga ir, gal būt, pavojinga kelionė, tad tikrai nepamaišys apgalvoti veiksmų plano.

Pats nepastebėjau, kaip užsnūdau, o prabudęs pastebėjau, kad vanduo atšalęs. Ot tai kūtvėla! Net neatmerkęs akių surikau:

- Civeta, užmigai?! Karšto vandens duok...

Padvelkė puikiai pažįstamas jazminų kvapas ir per akmenines grindis basos šlepsiančios kojytės ir iškart į statinę pradėjo lietis karštas vanduo.

- Užteks, o dabar pamankštink pečius. Tik atsargiai su savo letenomis...

- Aš būsiu labai atsargi, mano pone... – pasigirdo plevenantis minkštas balselis ir vandenin šliūžtelėjo kažkieno nuogas kūnas.

Atvėriau akis...

- Zemfira?!

- Taip... mano pone...
Philippe-Jacques van Bree "La première pose". Atelier de l'artiste à Rome.


 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą